Mahdollisesti kulttuuria?

Valtion kulttuurirahoitus Suomessa vuonna 2019.

Työpaperi on osa Cuporen tutkimushanketta, jossa selvitetään valtion rahoitusta taiteelle ja kulttuurille. Työpaperissa kuvataan valtion eri hallinnonaloilta taiteelle ja kulttuurille kohdistamaa rahoitusta vuonna 2019. Lisäksi tarkastellaan eri hallinnonalojen tapoja ymmärtää ja nimetä kulttuuritoimintoja.

Tutkimushankkeen tavoitteena on tuottaa taiteen ja kulttuurin rahoitustietoa läpinäkyvästi ja helposti saataville sekä samalla kehittää julkisen kulttuurirahoituksen pitkittäisseurantaa. Tarkastelukehyksenä sovellettiin EU:n tilastoviranomaisen EuroStatin ESSNet-loppuraportin (2012) kulttuurin toimialoja (domains) koskevaa luokittelua, jota muokattiin suomalaiseen viitekehykseen sopivaksi.

Olli Jakonen, Ari Kurlin Niiniaho, Katja Oksanen-Särelä & Sakarias Sokka 2021. Mahdollisesti kulttuuria? Valtion kulttuurirahoitus Suomessa vuonna 2019. Cuporen työpapereita 13. Kulttuuripolitiikan tutkimuskeskus Cupore. 

ISBN 978-952-7200-58-2 (pdf); ISSN 2343-2284 (pdf)

 

Sakarias Sokka
Sakarias Sokka Erikoistutkija, YTT, FM

+358 50 387 2728 Tutkijaprofiili »

Olli Jakonen
Olli Jakonen Erikoistutkija, YTT

0503053414 Tutkijaprofiili »

Katja Oksanen-Särelä
Katja Oksanen-Särelä Tutkija, VTM, LuK

+358 50 505 6414 Tutkijaprofiili »

Ari Kurlin Niiniaho
Ari Kurlin Niiniaho Tutkija, HM

Tutkijaprofiili »