Taideyliopisto: Yhteisötaiteen etiikka

Tilaa toiselle, arvoa arvaamattomille

Artikkelikokoelmassa 21 kirjoittajaa hahmottelee osallistavan ja yhteisöllisen taiteen eettisiä kysymyksiä ja yhteisötaiteilijan etiikkaa. Useat heistä ovat tehneet taidetta tai tutkimusta yhteisöissä, joiden oleminen ei tule kunnioitetuksi eikä tieto kuulluksi. Yhä uudelleen eri artikkelien kirjoittajat toteavat, että katveeseen jäävän tiedon tukeminen onnistuu parhaiten, jos kaikki taiteellisen prosessin osallistujat altistuvat tietämättömyydelle, tuntemattomuudelle ja arvaamattomuudelle sekä toiseuden ja erilaisuuden kohtaamiselle.

Eettis-poliittinen pohdinta kuuluu olennaisesti yhteisötaiteeseen ja on sen keskeinen liikkeelle paneva voima. Yhteisöllisen hankkeen koko elinkaari ja kaikki sen aikana tehtävät ratkaisut edellyttävät eettisiä pohdintoja. Etiikka tässä ympäristössä on tilanteista: se muotoutuu ratkaisuissa, joita tehdään prosessin aikana alati muuttuvissa olosuhteissa. Antologian artikkelit osoittavat, että eettinen huolenpito yhteisöllisessä taiteen tekemisessä ulottuu niin menneeseen kuin tulevaan, niin yksilöihin kuin yhteiskunnan rakenteisiin, niin elolliseen kuin elottomaan.

Antologia on luettavissa ja ladattavissa Taideyliopiston verkkosivuilta: https://taju.uniarts.fi/handle/10024/7410

Lea Kantonen ja Sari Karttunen (toim.) 2021. Yhteisötaiteen etiikka. Tilaa toiselle, arvoa arvaamattomalle. Kokos 10. Taideyliopiston Teatterikorkeakoulu.

Sari Karttunen
Sari Karttunen Erikoistutkija

+358 50 327 1414 Tutkijaprofiili »

Lea Kantonen Taiteilija-tutkija

Tutkijaprofiili »

Minna Heikinaho
Minna Heikinaho Taiteilija-tutkija

Tutkijaprofiili »

Kaija Kaitavuori
Kaija Kaitavuori Erikoistutkija

Tutkijaprofiili »

Anu Koskinen
Anu Koskinen

Tutkijaprofiili »

Jussi Lehtonen
Jussi Lehtonen Taiteilija-tutkija

Tutkijaprofiili »

Mari Martin
Mari Martin Taiteilija-tutkija

+358 50 460 6789 Tutkijaprofiili »

Kirsi Törmi
Kirsi Törmi Tutkija

+358 50 308 0203 Tutkijaprofiili »