Valtion rahoitus taiteelle ja kulttuurille

Kulttuurin rahoitus nähdään usein opetus- ja kulttuuriministeriön vastuuna, mutta tarkemmin tutkittuna taiteen ja kulttuurin alan rahoitusta löytyy myös muiden ministeriöiden takaa. Esimerkiksi sotilasmusiikkitoiminta (puolustusministeriö), kulttuurihyvinvointi (sosiaali- ja terveysministeriö) ja rakennusperinnön hoito (ympäristöministeriö) täydentävät osaltaan kokonaisuutta.

Tutkimme Cuporessa vuonna 2020 alkaneessa hankkeessa laajalti valtion tukea taiteelle ja kulttuurille. Kävimme läpi valtion vuoden 2019 talousarvio-, tilinpäätös- ja budjettiaineistoja sekä olimme yhteyksissä virkamiehiin kartoittaaksemme taiteen ja kulttuurin kenttään liittyvää rahoitusta. Mahdollisesti kulttuuria? -sanapari tiivistää hyvin yhteen tämän selvitystyön keskeisen kysymyksen.

Hankkeessa julkaistun työpaperin lisäksi tutkimustuloksiin voi tutustua aineistoa yhteenvetävän Power BI -visualisoinnin avulla. Mielenkiinnon herätessä suosittelemme myös lukemaan hankkeessa julkaistun Cuporen työpaperin.

 Mahdollisesti kulttuuria? Valtion rahoitus taiteelle ja kulttuurille (linkki uuteen ikkunaan: Power BI)

Mahdollisesti kultturia -power-raportointin pikkukuva

 

Olli Jakonen
Olli Jakonen Tutkija, YTM (toimivapaalla elokuun 2022 alkuun asti)

Tutkijaprofiili »

Ari Kurlin Niiniaho
Ari Kurlin Niiniaho Tutkija, HM

+358 46 921 7755 Tutkijaprofiili »