Cupore kehittää kuntien kulttuuritoimintaa kuvaavaa tietopohjaa yhteistyössä Suomen Kuntaliiton kanssa

Cupore kehittää kuntien kulttuuritoimintaa kuvaavaa tietopohjaa yhteistyössä Suomen Kuntaliiton kanssa

Kunnilla on merkittävä rooli kulttuurin ylläpitäjänä, kehittäjänä ja kulttuuritoiminnan järjestäjänä. Kuntakohtaista, vertailukelpoista tietoa kuntien kulttuuritoiminnasta ei kuitenkaan ole tällä hetkellä helposti saatavilla. Cuporen ja Suomen Kuntaliiton uudessa hankkeessa pyritään vastaamaan tähän tiedontarpeeseen.

Hankkeessa luodaan yhtenäinen tietopohja, joka sisältää kuntien kulttuuritoimintaa kuvaavia talous- ja toimintatietoja. Tiedot kootaan digitaaliselle alustalle, ja ne ovat avoimia ja vapaasti käytettävissä. Tietopohjaa rakennettaessa huomioidaan kulttuuritoiminnan monipuolisuus.

Cupore vastaa hankkeessa kuntien kulttuuritoimintaa koskevan tiedon ja tiedontarpeiden kartoituksesta sekä tietosisältöjen määrittelystä yhteistyössä kuntien ja Suomen Kuntaliiton kanssa. Cupore toteuttaa hankkeen puitteissa myös tiedonkeruun pilotin.

Tiedontuotannon ja tietopohjan vahvistamisen lisäksi hankkeen tavoitteena on lisätä tietojohtamista ja strategista johtamista kunnissa ja kansallisesti sekä edistää kuntien keskinäistä yhteistoimintaa tiedon tuottamisessa ja palvelujen kehittämisessä.   

”Laajan tietopohjan keräämiseen tarkoitetun palvelun kehittämistyössä on otettava huomioon kuntien kulttuuritoimen arki ja monet erilaiset käytännöt, jossa dataa syntyy reaaliaikaisesti”, arvioi johtaja Marjo Mäenpää.

”Cuporessa kartoitamme, mikä tieto on olennaista kehittämistyössä ja päätöksenteossa ja miten tiedon kerääminen olisi mahdollisimman helppoa kulttuuritoimijoiden jokapäiväisessä työssä.”, Mäenpää jatkaa.

Cupore ja Suomen Kuntaliitto toteuttavat Kulttuurin kuntatieto – kuntien kulttuuritoiminnan tietoperusta (KULTTI) -hankeen vuoden 2023 loppuun mennessä. Hanketta koordinoi Suomen Kuntaliitto. Tavoitteena on luoda pysyvä, täydentyvä ja jatkuvasti kehitettävä tietoalusta kuntien käyttöön. Hanke toimeenpanee opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämää valtakunnallista kuntien kulttuuritoiminnan kehittämistehtävää (laki kuntien kulttuuritoiminnasta, 6§). Hankkeen keskeisiä sidosryhmiä ovat kuntien lisäksi opetus- ja kulttuuriministeriö, Tilastokeskus, Taiteen edistämiskeskus sekä Espoon kaupungin koordinoima valtakunnallinen kehittämistehtävä Kulttuuria yhteistuumin.

Lisätietoja:

Erikoistutkija Minna Ruusuvirta, Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen., 050 326 8014

Tutkija Vappu Renko, Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen., 050 566 0360

Suomen Kuntaliitto:

Projektipäällikkö Tiina Pohjanen, Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen., 050 562 5870

Lue lisää KULTTI-tutkimushankkeesta Cuporen verkkosivuilta.

Kulttuurin kuntatietohanke KULTTI Suomen Kuntaliiton verkkosivuilla.

Lue lisää Cuporen aikaisemmista, kuntien kulttuuripolitiikkaa koskeneista hankkeista.

Minna Ruusuvirta

Erikoistutkija
Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.
Minna Ruusuvirta

Vappu Renko

Tutkija, VTM, FM
Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.
Vappu Renko