Kuntien kulttuuritoiminta

Kunnilla on Suomessa merkittävä rooli taiteen ja kulttuurin rahoittajana ja järjestäjänä. Viime vuosina kuntien kulttuuritoimen hallinnolliset rakenteet ovat muuttuneet, ja useissa kunnissa haetaan uusia muotoja myös kulttuuripalvelujen tuottamiseen. Lisäksi kunta- ja palvelurakenneuudistus ulottuu myös kulttuurisektorille. Cupore tutkii kuntien kulttuuritoimen ja kulttuuritoiminnan kehitystä omilla tutkimuksillaan, seuraamalla kansainvälistä kehitystä ja toimimalla yhteistyössä esimerkiksi Kuntaliiton ja eri kuntien kanssa.

Nimi
Vuosi
Tutkijat