Aikuisten medialukutaidon edistämisen hyvät käytännöt ja kehittämistarpeet (2020–2021)

Selvityksen tavoitteena on kartoittaa, mitä aikuisten medialukutaidon edistäminen Suomessa tällä hetkellä käytännössä tarkoittaa, millaisia haasteita aikuisten medialukutaidon edistämiseen liittyy sekä miten ongelmia voidaan ratkaista. Vuonna 2019 ilmestyneissä kansallisissa mediakasvatuksen linjauksissa (Medialukutaito Suomessa 2019) tavoitteeksi esitetään kattava, laadukas ja systemaattinen mediakasvatus. Selvityksen pyrkimyksenä on löytää konkreettisia toimintamalleja ja hyviä käytäntöjä, joiden avulla näitä tavoitteita voidaan edistää aikuisten medialukutaidon osalta.

Selvitys toteutetaan vuosina 2020-21 ja se valmistuu keväällä 2021. Selvitys toteutetaan yhteistyössä Kansallisen audiovisuaalisen instituutin Kavin kanssa.

Selvityksessä medialukutaito ymmärretään monimuotoisena käsitteenä, joka kattaa laajasti erilaista mediaan liittyvää osaamista, taitoja ja tietämystä. Medialukutaidon voi nähdä kykynä saavuttaa, analysoida, arvioida ja tuottaa informaatiota eri tarkoituksiin. Median kyllästämässä maailmassa medialukutaito on myös kansalaistaito, joka edesauttaa osallisuuden ja täysivaltaisen kansalaisuuden toteutumista. Tässä selvityksessä käytetään erityisesti termiä medialukutaito mutta aiheeseen liittyy läheisesti myös monia muita käsitteitä, joita osaamiseen ja toimintaan liittyen käytetään, esimerkiksi digitaalinen lukutaito/osaaminen tai informaatiolukutaito. Selvitys kattaa myös nämä osa-alueet.
Lisää » Vähemmän »
Anna Kanerva
Anna Kanerva Erikoistutkija, FM, YTM

+358 50 302 1414 Tutkijaprofiili »

Katja Oksanen-Särelä
Katja Oksanen-Särelä Tutkija, VTM, LuK

+358 50 505 6414 Tutkijaprofiili »