Jyväskylän kaupungin kulttuuri- ja taidelaitokset osana kaupunkikehitystä ja hyvinvointia (2019)

Cupore kartoitti vuoden 2019 aikana Jyväskylän kaupungin taidelaitosten aluetaloudellisia vaikutuksia sekä merkitystä kaupunkiympäristön kehitykselle ja kaupunkilaisten hyvinvoinnille. Hankkeessa pyrittiin laaja-alaiseen tarkasteluun taidelaitosten roolista kaupunkikehityksessä.

Hankkeessa toteutettiin taide- ja kulttuurilaitosten käyttäjille suunnattu kyselytutkimus yhdessä Jyväskylän kaupunginteatterin, Jyväskylä Sinfonian, Jyväskylän taidemuseon, Suomen käsityön museon, Alvar Aalto -museon ja Jyväskylän kaupungin kirjastotoimen kanssa. Kyselyn avulla selvitettiin taidelaitosten aluetalousvaikutuksia erityisesti kävijöiden rahankäytön osalta. Lisäksi kartoitettiin kävijöiden kokemuksia ja toiveita sekä taidelaitosten että yleisemmin kaupunkikehityksen osalta.

Tutkimusraporttia Taide- ja kulttuurilaitokset osana Jyväskylän kehitystä ja hyvinvointia esiteltiin julkistamistilaisuudessa Jyväskylässä 16.1.2020.

 

Cupore kartoittaa vuoden 2019 aikana Jyväskylän kaupungin taidelaitosten aluetaloudellisia vaikutuksia sekä merkitystä kaupunkiympäristön kehitykselle ja kaupunkilaisten hyvinvoinnille.  Jyväskylä-logo Tiina Paju.

Olli Ruokolainen
Olli Ruokolainen Erikoistutkija, HT

050 448 3484 Tutkijaprofiili »

Sakarias Sokka
Sakarias Sokka Erikoistutkija, YTT, FM

+358 50 387 2728 Tutkijaprofiili »

Mervi Luonila
Mervi Luonila Erikoistutkija, MuT

Tutkijaprofiili »

Ari Kurlin Niiniaho
Ari Kurlin Niiniaho Tutkija, HM

Tutkijaprofiili »

Marjo Mäenpää
Marjo Mäenpää johtaja, FT

+358 50 586 0414 Tutkijaprofiili »

Tallenne Taide- ja kulttuurilaitokset osana Jyväskylän kehitystä ja hyvinvointia -tutkimusraportin julkistustilaisuudesta (katsottavissa 16.3.2020 saakka).