TaMu - Alueellinen taidemuseotehtävä osana kuntien kulttuuritoimintaa

Cupore toteuttaa vuosina 2022–2023 opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämää alueellista kehittämistehtävää. Kehittämistehtävä keskittyy alueelliseen taidemuseotehtävään osana kuntien kulttuuritoimintaa sekä niiden vuorovaikutukseen ammattitaiteilijoiden ja harrastajien kanssa.

Alueellista taidemuseotehtävää toteuttavat alueelliset vastuumuseot. Tehtävään kuuluvat esimerkiksi kuvataiteen ja visuaalisen kulttuurin asiantuntijana toimiminen, alueellisen kuvataiteen saavutettavuuden edistäminen sekä kuvataiteen dokumentoinnin ja tallentamisen edistäminen. 

Vastuumuseoiden toiminta kytkeytyy monin tavoin kuntien kulttuuritoimintaan. Molempiin kuuluu ammattimaisen taiteellisen työn ja toiminnan edistäminen paikallisesti ja alueellisesti. Lainsäädäntö korostaa yhteistyötä sekä kuntien että alueellisten vastuumuseoiden tehtävien toteuttamisessa. Hankkeen tavoitteena on, että kuntien kulttuuritoiminta ja vuorovaikutus vastuumuseoiden kanssa luovat entistä paremmin edellytyksiä ammattimaiselle taiteelliselle työlle ja toiminnalle.

Hankkeessa a) tutkitaan, miten alueellisen taidemuseotehtävän toteutus tukee kuntien kulttuuritoiminnan toteuttamista, b) kehitetään toimintamalleja, jotka edistävät kuntien kulttuuritoiminnan ja sen osana etenkin taiteellisen työn ja toiminnan sekä saavutettavuuden toteuttamista alueellisen taidemuseotehtävän kautta sekä c) levitetään tietoa ja hyviä toimintamalleja.

Hanke toteutetaan yhteistyössä Kemin taidemuseon, Kuopion taidemuseon, Porin taidemuseon sekä Suomen Kuvataidejärjestöjen Liiton kanssa. Cuporessa hanketta toteuttavat erikoistutkijat Maria Hirvi-Ijäs (vast.) ja Sakarias Sokka sekä tutkija Vappu Renko.

Maria Hirvi-Ijäs
Maria Hirvi-Ijäs Erikoistutkija

+358 50 463 5575 Tutkijaprofiili »

Sakarias Sokka
Sakarias Sokka Erikoistutkija, YTT, FM

+358 50 387 2728 Tutkijaprofiili »

Vappu Renko
Vappu Renko Tutkija, VTM, FM

+358 50 566 0360 Tutkijaprofiili »