Jyväskylän kaupungin kulttuuri- ja taidelaitokset osana kaupunkikehitystä ja hyvinvointia

Cupore kartoittaa vuoden 2019 aikana Jyväskylän kaupungin taidelaitosten aluetaloudellisia vaikutuksia sekä merkitystä kaupunkiympäristön kehitykselle ja kaupunkilaisten hyvinvoinnille. Hankkeessa pyritään laaja-alaiseen tarkasteluun taidelaitosten roolista kaupunkikehityksessä.

Hankkeessa toteutetaan taide- ja kulttuurilaitosten käyttäjille suunnattu kyselytutkimus yhdessä Jyväskylän kaupunginteatterin, Jyväskylä Sinfonian, Jyväskylän taidemuseon, Suomen käsityön museon, Alvar Aalto -museon ja Jyväskylän kaupungin kirjastotoimen kanssa. Kyselyn avulla selvitetään taidelaitosten aluetalousvaikutuksia erityisesti kävijöiden rahankäytön osalta. Lisäksi kartoitetaan kävijöiden kokemuksia ja toiveita sekä taidelaitosten että yleisemmin kaupunkikehityksen osalta.

 

Cupore kartoittaa vuoden 2019 aikana Jyväskylän kaupungin taidelaitosten aluetaloudellisia vaikutuksia sekä merkitystä kaupunkiympäristön kehitykselle ja kaupunkilaisten hyvinvoinnille.  Jyväskylä-logo Tiina Paju.

Olli Ruokolainen
Olli Ruokolainen Erikoistutkija

050 448 3484 Tutkijaprofiili »

Sakarias Sokka
Sakarias Sokka Erikoistutkija, YTT, FM

+358 50 387 2728 Tutkijaprofiili »

Mervi Luonila
Mervi Luonila Erikoistutkija, MuT

Tutkijaprofiili »

Ari Kurlin
Ari Kurlin Tutkija, HM

+358 46 921 7755 Tutkijaprofiili »

Marjo Mäenpää
Marjo Mäenpää johtaja, FT

+358 50 586 0414 Tutkijaprofiili »