Kestävä matkailu maailmanperintökohteissa

Suomessa sijaitsee seitsemän maailmaperintökohdetta, joista kuusi on kulttuurikohdetta ja yksi luontokohde: Suomenlinnan merilinnoitus, Vanha Rauma, Petäjäveden vanha kirkko, Verlan puuhiomo ja pahvitehdas, Sammallahdenmäen pronssikautinen hautaröykkiöalue, Struven ketju ja Merenkurkun saaristo.

Cuporen toteutti keväällä 2023 selvityksen, jonka tavoitteena oli kartoittaa kestävän matkailun nykytilaa Suomessa sijaitsevissa maailmanperintöluetteloon nimetyissä kulttuurikohteissa. Nykytilan kartoituksessa tarkasteltiin kestävän matkailun hyviä käytäntöjä, mahdollisuuksia, haasteita sekä kehittämistarpeita kussakin maailmanperintökohteessa. Nykytilan kartoituksen lisäksi selvityksessä pyrittiin löytämään havaittuihin haasteisiin ja kehittämiskohteisiin erityisesti sellaisia ratkaisuja ja jatkotoimenpiteitä, joihin voidaan vaikuttaa hallinnollisin keinoin sekä kansallisesti että paikallisesti. Selvityksessä huomioitiin kestävyyden ekologiset, kulttuuriset, sosiaaliset ja taloudelliset ulottuvuudet.

Cupore toteutti selvityksen Museoviraston toimeksiannosta.

Anna Kanerva
Anna Kanerva Erikoistutkija, FM, YTM

+358 50 302 1414 Tutkijaprofiili »

Marjo Mäenpää
Marjo Mäenpää johtaja, FT

+358 50 586 0414 Tutkijaprofiili »

Heljä Valkama
Heljä Valkama Tutkimusapulainen

Tutkijaprofiili »