Kestävä matkailu maailmanperintökohteilla

Suomessa sijaitsee seitsemän maailmaperintökohdetta: Suomenlinnan merilinnoitus, Vanha Rauma, Petäjäveden vanha kirkko, Verlan puuhiomo ja pahvitehdas, Sammallahdenmäen pronssikautinen hautaröykkiöalue, Struven ketju ja Merenkurkun saaristo.

Cuporen toteuttaa vuonna 2023 selvityksen, jonka tavoitteena on kartoittaa kestävän matkailun nykytilaa Suomessa sijaitsevissa maailmanperintöluetteloon nimetyissä kohteissa. Nykytilan kartoituksessa tarkastellaan kestävän matkailun hyviä käytäntöjä, mahdollisuuksia, haasteita sekä kehittämistarpeita kussakin maailmanperintökohteessa. Nykytilan kartoituksen lisäksi selvityksessä pyritään löytämään havaittuihin haasteisiin ja kehittämiskohteisiin erityisesti sellaisia ratkaisuja ja jatkotoimenpiteitä, joihin voidaan vaikuttaa hallinnollisin keinoin sekä kansallisesti että paikallisesti. Selvityksessä huomioidaan kestävyyden ekologiset, kulttuuriset, sosiaaliset ja taloudelliset ulottuvuudet.

Cupore toteuttaa selvityksen Museoviraston toimeksiannosta.

Anna Kanerva
Anna Kanerva Erikoistutkija, FM, YTM

+358 50 302 1414 Tutkijaprofiili »

Marjo Mäenpää
Marjo Mäenpää johtaja, FT

+358 50 586 0414 Tutkijaprofiili »