Kuntien kulttuuritoiminnan tiedonkeruu

Kuntien kulttuuritoiminnan tiedonkeruu on jo kymmenen vuoden ajan kartoittanut säännöllisin väliajoin suurimpien suomalaisten kaupunkien kulttuuritoimintaa ja kulttuuritoiminnan kustannuksia. Projekti käynnistettiin vuonna 2006 Suomen Kuntaliiton aloitteesta. Taustalla oli tarve kehittää taloudellisen perustiedon tuottamista kuntien kulttuuritoiminnan alueelta.

Ensimmäinen, pilottimuotoinen tiedonkeruu toteutettiin vuoden 2006 kustannusten osalta 14 kaupungissa. Saatujen tietojen ja kokemusten rohkaisemana toteutettiin varsinainen tiedonkeruu, jossa selvitettiin vuoden 2007 tilinpäätöksiin sisältyvät kulttuuritoiminnan kustannustiedot 23 kaupungissa. Seuraavan kerran projekti toteutettiin vuoden 2010 tilinpäätöstietojen osalta ja siihen osallistui 25 kaupunkia. Tiedonkeruu toistettiin jälleen kolmen vuoden päästä, jolloin tarkasteltiin vuoden 2013 kustannuksia 24 kaupungissa. Viimeisimmässä tiedonkeruussa tarkasteltiin 24 kaupungin vuoden 2016 tilinpäätöksiin sisältyviä kulttuuritoiminnan kustannuksia. Tiedonkeruun tuloksista julkaistuissa raporteissa käydään läpi myös kustannusten kehitystä tarkasteluvuosien aikana.

Selvityksissä mukana olleet kaupungit kuuluvat väkiluvultaan Suomen suurimpien kaupunkien joukkoon, ja niihin keskittyy huomattava osa kulttuuripalveluista. Näiden kaupunkien tarkastelu antaa hyvän yleiskuvan suurimpien suomalaisten kaupunkien kulttuurielämästä, julkisesta kulttuuripolitiikasta ja kulttuuritoiminnan kustannusten viime vuosien kehityksestä.

Kaikki kuntien kulttuuritoiminnan kustannusten tiedonkeruut on toteutettu yhteistyössä Suomen Kuntaliiton, Kulttuuripoliittisen tutkimuskeskuksen Cuporen ja mukana olleiden kaupunkien kesken.

Lisää » Vähemmän »
Minna Ruusuvirta
Minna Ruusuvirta Erikoistutkija, YTT, KTM

+358 50 326 8014 Tutkijaprofiili »

Vappu Renko
Vappu Renko Tutkija, VTM, FM

+358 50 566 0360 Tutkijaprofiili »

Pasi Saukkonen

Tutkijaprofiili »

Vilja Ruokolainen

Tutkijaprofiili »

Sari Karttunen
Sari Karttunen Erikoistutkija

+358 50 327 1414 Tutkijaprofiili »

Kuntien kulttuuritoiminta lukujen valossa IV. Kulttuuritoiminnan kustannukset 24 kaupungissa vuonna 2016 -raportti julkistettiin 29.1.2018 Kuntatalolla Kulttuurin kuntakuva ja tulevaisuus-tilaisuudessa. Tilaisuuden esitykset löytyvät kootusti Kuntaliiton verkkosivuilta (liitteet sivun alalaidassa).

Yhteenveto vuoden 2016 tiedonkeruun tuloksista on luettavissa täällä! (PDF)

Tallenne 29.1.2018 Kuntatalolla järjestetystä Kulttuurin kuntakuva ja tulevaisuus-tilaisuudesta on katsottavissa Kunta.tv:ssä: https://www.kunta.tv/suorat-lahetykset/kuntaliitto-live/kulttuurin-kuntakuva-ja-tulevaisuus-29-1-2018/