Musiikin opintopolut

Musiikin opintopolut -tutkimushankkeessa selvitetään, kuinka oppilaat ja opiskelijat voivat opiskella ja edetä lainsäädäntöön ja opetussuunnitelmiin perustuvan musiikkikasvatuksen ja musiikkialan koulutuksessa taiteen perusopetuksesta korkeakouluopintoihin. Erityisenä kiinnostuksen kohteena ovat opiskelijoiden opintopolut ja siirtymät eri opintotasoilta toisille. Samalla selvitetään kokonaiskuvaa musiikkikasvatuksen ja -koulutuksen tilanteesta Suomessa. Tutkimus perustuu laajaan eri kohderyhmille suunnattuun kyselyaineistoon.

Tutkimushanke toteutetaan yhteistyössä Suomen musiikkioppilaitosten liiton ja Suomen konservatorioliiton kanssa. Cuporen tehtävänä hankkeessa on vastata tutkimuksesta sekä tiedon julkaisemisesta. Hanke toteutetaan vuosina 2021-2022.

Anna Kanerva
Anna Kanerva Erikoistutkija, FM, YTM

+358 50 302 1414 Tutkijaprofiili »

Katja Oksanen-Särelä
Katja Oksanen-Särelä Tutkija, VTM, LuK

+358 50 505 6414 Tutkijaprofiili »

Marjo Mäenpää
Marjo Mäenpää johtaja, FT

+358 50 586 0414 Tutkijaprofiili »

Aino Leppänen
Aino Leppänen Tutkija, FM

+358469217755 Tutkijaprofiili »