Musiikin opintopolut (2021-2022)

Musiikin opintopolut -tutkimushankkeessa selvitettiin, kuinka oppilaat ja opiskelijat voivat opiskella ja edetä lainsäädäntöön ja opetussuunnitelmiin perustuvassa musiikkikasvatuksessa ja musiikkialan koulutuksessa taiteen perusopetuksesta korkeakouluopintoihin. Erityisenä kiinnostuksen kohteena olivat opiskelijoiden opintopolut ja siirtymät eri opintotasoilta toisille. Samalla selvitettiin kokonaiskuvaa musiikkikasvatuksen ja -koulutuksen tilanteesta Suomessa. Tutkimus perustui laajaan eri kohderyhmille suunnattuun kyselyaineistoon.

Tutkimushanke toteutettiin yhteistyössä Suomen musiikkioppilaitosten liiton ja Suomen konservatorioliiton kanssa vuosina 2021-2022. Hankkeen loppuraportti julkaistiin helmikuussa 2023.

Anna Kanerva
Anna Kanerva Erikoistutkija, FM, YTM

+358 50 302 1414 Tutkijaprofiili »

Katja Oksanen-Särelä
Katja Oksanen-Särelä Tutkija, VTM, LuK

+358 50 505 6414 Tutkijaprofiili »

Marjo Mäenpää
Marjo Mäenpää johtaja, FT

+358 50 586 0414 Tutkijaprofiili »

Aino Leppänen
Aino Leppänen Tutkija, FM

+358469217755 Tutkijaprofiili »