Musiikin opintopolut

Musiikin opintopolut -tutkimushankkeessa selvitetään, kuinka oppilaat ja opiskelijat voivat opiskella ja edetä lainsäädäntöön ja opetussuunnitelmiin perustuvan musiikkikasvatuksen ja musiikkialan koulutuksessa taiteen perusopetuksesta korkeakouluopintoihin. Erityisenä kiinnostuksen kohteena ovat opintopolut ja siirtymät perusopinnoista syventäviin opintoihin, perusopinnoista toiselle asteelle sekä siirtymät korkeakouluopintoihin. Samalla selvitetään kokonaiskuva musiikkikasvatuksen ja -koulutuksen tilanteesta Suomessa.

Tutkimushanke toteutetaan yhteistyössä Suomen musiikkioppilaitosten liiton ja Suomen konservatorioliiton kanssa. Cuporen tehtävänä hankkeessa on vastata tutkimuksesta sekä tiedon julkaisemisesta. Hanke toteutetaan vuosina 2021-2022.

Anna Kanerva
Anna Kanerva Erikoistutkija, FM, YTM

+358 50 302 1414 Tutkijaprofiili »

Katja Oksanen-Särelä
Katja Oksanen-Särelä Tutkija, VTM, LuK

+358 50 505 6414 Tutkijaprofiili »

Ari Kurlin Niiniaho
Ari Kurlin Niiniaho Tutkija, HM

+358 46 921 7755 Tutkijaprofiili »

Marjo Mäenpää
Marjo Mäenpää johtaja, FT

+358 50 586 0414 Tutkijaprofiili »