Peruspalvelujen arviointi: kuntien kulttuuripalvelut

Cupore on toteuttanut vuodesta 2016 lähtien peruspalvelujen arvioinnin kuntien kulttuuripalvelujen osalta. Peruspalvelujen arviointi on aluehallintoviraston lakisääteinen tehtävä. Arvioinnilla seurataan, valvotaan ja arvioidaan peruspalvelujen saatavuuden yhdenvertaista toteutumista koko maassa. Arviointi tehdään joka toinen vuosi. Cupore on toteuttanut arvioinnin opetus- ja kulttuuriministeriön toimeksiannosta.

Peruspalvelujen arvioinnin kriteereinä ovat olleet kunnan kulttuuripalvelujen saatavuus ja saavutettavuus, kunnan kulttuuripalvelujen tuottamiseen osoittamat resurssit sekä palvelujen tuottaminen ja taide- ja kulttuurilähtöiset hyvinvointipalvelut sosiaali- ja terveydenhuollossa. Arviointien painotukset ovat vaihdelleet arviointivuosittain.

Cuporessa vuosia 2017 ja 2019 koskevista arvioinneista vastasivat erikoistutkija Minna Ruusuvirta ja tutkija Vappu Renko. Arviointikohteesta koostettiin valtakunnallinen raportti sekä alueelliset arviot. Alueellisten arvioiden pohjana ovat aluehallintovirastojen toimialueet. Ruusuvirran ja Rengon lisäksi arviointiin on osallistunut opetus- ja kulttuuriministeriön virkamiehistä koostuva arviointiryhmä. Arviointien tulokset on julkaistu vuosina 2018 ja 2020 aluehallintoviraston Patio-tietojärjestelmässä.

Vuotta 2015 koskevan arvioinnin teki Jutta Virolainen yhteistyössä opetus- ja kulttuuriministeriön virkamiehistä koostuvan arviointiryhmän kanssa. Tulokset julkaistiin keväällä 2016.

Minna Ruusuvirta
Minna Ruusuvirta Erikoistutkija

+358 50 326 8014 Tutkijaprofiili »

Vappu Renko
Vappu Renko Tutkija, VTM, FM

+358 50 566 0360 Tutkijaprofiili »

Jutta Virolainen
Jutta Virolainen Projektipäällikkö

Tutkijaprofiili »

Raportit ovat luettavissa Patio-järjestelmässä: http://www.patio.fi/