Peruspalvelujen alueellisen saatavuuden arviointi

Cupore toteutti vuotta 2017 koskevan peruspalvelujen alueellisen saatavuuden arvioinnin kulttuuripalvelujen arviointikohteen osalta. Opetus- ja kulttuuriministeriön toimeksiannosta toteutettavan arvioinnin kriteereinä olivat kunnan kulttuuripalvelujen saatavuus ja saavutettavuus sekä kunnan kulttuuripalvelujen tuottamiseen osoittamat resurssit. Arvioinnin yleinen teema oli yhdenvertaisuus.

Arviointiin koottiin tietoa kunnille loppuvuodesta 2017 lähetetyllä kyselyllä. Tilastokeskus toteutti analyysin kulttuuripalvelujen alueellisesta saatavuudesta. Arviointikohteesta toteutetaan valtakunnallinen raportti sekä alueelliset arviot, jotka julkaistiin 13.6.2018. Alueellisten arvioiden pohjana olivat aluehallintovirastojen toimialueet. Arvioinnin toteuttivat tutkijat Minna Ruusuvirta ja Vappu Renko sekä opetus- ja kulttuuriministeriön virkamiehistä koostuva arviointiryhmä.

Cupore on aiemmin toteuttanut opetus- ja kulttuuriministeriön toimeksiannosta vuotta 2015 koskevan kulttuuritoimen peruspalvelujen alueellisen saatavuuden arvioinnin. Arvioinnin teki Jutta Virolainen yhteistyössä opetus- ja kulttuuriministeriön virkamiehistä koostuvan arviointiryhmän kanssa. Tulokset julkaistiin keväällä 2016.

Minna Ruusuvirta
Minna Ruusuvirta Erikoistutkija

+358 50 326 8014 Tutkijaprofiili »

Vappu Renko
Vappu Renko Tutkija, VTM, FM

+358 50 566 0360 Tutkijaprofiili »

Jutta Virolainen
Jutta Virolainen Projektipäällikkö

Tutkijaprofiili »

Raportit ovat luettavissa Patio-järjestelmässä: http://www.patio.fi/