VISMA - Selvitys visuaalisten taiteiden rahoituksesta, rakenteista ja kehittämistarpeista

Visuaalisten taiteiden aloilla työskentelyä ja työn tulosten välitystä tukevat rakenteet on Suomessa todettu muita taiteenaloja heikommiksi. Cupore toteuttaa vuonna 2022 selvityksen, jonka tavoite on tuottaa kokonaiskuva visuaalisten taiteiden toimialasta ja kehityssuunnista. Visuaalisilla taiteilla tarkoitetaan kuvataiteita, valokuvataidetta, mediataidetta, kuvitustaidetta ja sarjakuvaa.  

Selvityksessä visuaalisten taiteiden aloja tarkastellaan systeemisestä näkökulmasta. Alojen toimijat ja toiminnot hahmotetaan keskenään vuorovaikutuksessa olevina ja toisistaan riippuvaisina verkostoina, jotka ovat laajoja, monitahoisia ja muuttuvia. Nämä verkostot kytkeytyvät muihin yhteiskunnan osa-alueisiin. Siten visuaalisten taiteiden systeemin toiminnallinen elinvoima nähdään osana yhteiskunnan kulttuurista, sosiaalista ja taloudellista kehitystä.  

Selvityksen toteuttavat erikoistutkijat Maria Hirvi-Ijäs, Sari Karttunen ja Sakarias Sokka (vast.) sekä tutkijat Vappu Renko ja Emmi Lahtinen.

Sakarias Sokka
Sakarias Sokka Erikoistutkija, YTT, FM

+358 50 387 2728 Tutkijaprofiili »

Maria Hirvi-Ijäs
Maria Hirvi-Ijäs Erikoistutkija

+358 50 463 5575 Tutkijaprofiili »

Sari Karttunen
Sari Karttunen Erikoistutkija

+358 50 327 1414 Tutkijaprofiili »

Vappu Renko
Vappu Renko Tutkija, VTM, FM

+358 50 566 0360 Tutkijaprofiili »

Emmi Lahtinen
Emmi Lahtinen Tutkija FM, Master of Design

+358 50 556 0414 Tutkijaprofiili »