Visuaaliset taiteet Suomessa

Selvitys toimialan rahoituksesta, rakenteista ja kehittämistarpeista

Selvityksen tavoitteena on luoda yleiskuva visuaalisten taiteiden toimialasta nyky-Suomessa. Selvityksessä visuaalisen taiteen toimialaan kuuluvaksi luetaan kuvataide, valokuvataide, mediataide, kuvitustaide ja sarjakuva. Keskeinen kysymys on, miten taide- ja taiteilijapolitiikka vaikuttaa tällä hetkellä ammattitaiteilijoiden toimintaedellytyksiin visuaalisten taiteiden toimialalla Suomessa. Selvitys on toteutettu opetus- ja kulttuuriministeriön (OKM) toimeksiannosta.

Visuaalisten taiteiden toimialaa tarkastellaan raportissa kuudesta näkökulmasta, jotka ovat valtion suora tuki, taidemuseot, residenssit, julkinen taide, koulutus ja tekijänoikeusjärjestelmä. Raportin lopuksi esitetään kehittämisehdotuksia siitä, miten taide- ja taiteilijapolitiikka voisi entistä paremmin vaikuttaa ammattitaiteilijoiden toimintaedellytyksiin visuaalisten taiteiden toimialalla Suomessa.

Tutkimukset

Hankkeen tutkijat