Tekijänoikeuskysymykset opetustoiminnassa

Cupore toteuttaa vuosien 2018 ja 2019 aikana Tekijänoikeuskysymykset opetustoiminnassa -tutkimushankkeen, jossa tarkastellaan teosten saatavuuteen ja käyttöön liittyviä kysymyksiä opetustoiminnassa.

Tutkimuksen tavoitteena on kerätä tietoa mm.

•     tekijänoikeuteen liittyvästä opetuksesta peruskouluissa,

•     tekijänoikeuteen liittyvän tiedon saatavuudesta opettajille,

•     tekijänoikeudella suojatun materiaalin käytön laajuudesta,

•     opettajien kokemuksista ja mielipiteistä tekijänoikeudella suojatun materiaalin käyttöön liittyen, sekä

•     teosten käyttöön liittyvistä ongelmatilanteista.

Tutkimuksen tuloksena syntyy uutta tietoa tekijänoikeustietämyksen tasosta sekä tekijänoikeudella suojatun materiaalin käyttöön liittyvistä haasteista oppilaitoksissa. 

Hanke on osa Suomen tekijänoikeusjärjestelmän toimivuuden arviointi -hankekokonaisuutta, jossa toteutetaan jatkuvaa Suomen tekijänoikeusjärjestelmän toimivuuden arviointia vuosittain vaihtuviin teemoihin pohjautuen.

Jukka Kortelainen
Jukka Kortelainen Tutkija, YTM (toimivapaalla)

Tutkijaprofiili »

Tiina Kautio
Tiina Kautio Projektipäällikkö

+358 50 4300658 Tutkijaprofiili »

Nathalie Lefever
Nathalie Lefever Researcher (toimivapaalla 30.1.2019 alkaen)

Tutkijaprofiili »