Suuren yleisön näkemykset tekijänoikeusjärjestelmästä

Tutkimushankkeessa tarkastellaan tekijänoikeusjärjestelmän toimivuutta suuren yleisön näkökulmasta. Se on osa hankekokonaisuutta, jossa toteutetaan jatkuvaa Suomen tekijänoikeusjärjestelmän toimivuuden arviointia vuosittain vaihtuviin teemoihin pohjautuen. Hanke toteutetaan vuosien 2019–2020 aikana.

Tutkimus koostuu usean erillisen aihepiirin tarkastelusta. Tietoa kerätään tekijänoikeusjärjestelmään liittyvistä käsityksistä ja mielipiteistä sekä teosten luvallisesta ja luvattomasta käytöstä. Tutkimuksessa huomioidaan suuren yleisön rooli sekä teosten loppukäyttäjänä että uusien teosten luojana ja välittäjänä erityisesti internetissä. Tulosten analyysin tueksi kerätään tietoa muun muassa suuren yleisön tekijänoikeustietämyksestä.

Tutkimusaineiston keruu toteutetaan kyselymenetelmää käyttäen. Tavoitteena on tuottaa objektiivisesti analysoitua ja luotettavaa tietoa poliittisen päätöksenteon tarpeisiin.

Tiina Kautio
Tiina Kautio Projektipäällikkö

+358 50 4300658 Tutkijaprofiili »

Katja Oksanen-Särelä
Katja Oksanen-Särelä Tutkija, VTM, LuK

+358 50 505 6414 Tutkijaprofiili »

Jukka Kortelainen
Jukka Kortelainen Tutkija, YTM (toimivapaalla)

Tutkijaprofiili »

Ari Kurlin
Ari Kurlin Tutkija, HM

+358 46 921 7755 Tutkijaprofiili »