Julkinen taide aluerakentamisessa ja -kehittämisessä

Taloudellisen arvon tunnistaminen ja arviointimenetelmät

Kulttuuripolitiikan tutkimuskeskus Cupore toteutti vuosina 2018-2020 tutkimushankkeen osana Ornamon koordinoimaa Taide käyttöön – Ratkaisumalleja taiteen yhdistämiseksi rakentamiseen -yhteishanketta (ESR, Luovaa osaamista -hanke 2018–2020).

Cuporen tekemän selvityksen tavoitteena oli tunnistaa julkisen taiteen vaikutuksia valituilla case-alueilla sekä selvittää millä menetelmin pystytään arvioimaan julkisen taiteen taloudellisia vaikutuksia erityisesti alueen asuntojen ja kiinteistöjen hintoihin sekä alueen yleiseen hintatasoon.

Cupore - Taide käyttöön: Kuinka mitata taiteen vaikutuksia rakentamisessa? ESR-hanke Ratkaisumalleja taiteen yhdistämiseksi rakentamiseen.

 

Selvitys on luonteeltaan kartoittava ja metodologinen. Selvityksessä taloudellisten vaikutusten tunnistamisessa nojattiin aiempaan teoria- ja tutkimuskirjallisuuteen sekä empiiriseen aineistoon, joka koostui haastatteluista ja verkkokyselystä. Vaikutusten ja arviointimenetelmien pohdinnassa hyödynnettiin lisäksi eri puolilla maata sijaitsevia taidekaupunginosia eli alueita, joihin taide on tullut kaavoituksen kautta. Tarkastellut uudisrakennusalueet ovat Joensuun Penttilänranta (2011–2036), Porvoon Länsiranta (2014–2035) ja Jyväskylän Kangas (2014–2040). Lisäksi käsitellään Kankaanpään Taidekehää (1990–), jossa kyse on olemassa olevan kaupunkikeskustan kehittämisestä

Tutkimukset

Hankkeen tutkijat