Konst- och kulturbarometern

Den årliga Konst- och kulturbarometern förverkligas i enkätform och mäter attityder och åsikter. Barometerns målsättning är att kartlägga synpunkter som konstfältets aktörer har på olika teman samt att fungera som en diskussionsöppnare i aktuella konstpolitiska frågor.Temat för barometern varierar från år till år, men en del av frågorna upprepas regelbundet. Frågorna som upprepas i samma form regelbundet gör det möjligt att följa upp förändringar i attityder och åsikter. Kulturpolitiska forskningscentret Cupore och Centret för konstfrämjande (Taike) sammanställer barometern i samarbete.

Minna Ruusuvirta
Minna Ruusuvirta Specialforskare

+358 50 326 8014 Forskarprofil »

Emmi Lahtinen
Emmi Lahtinen

Forskarprofil »

Aino Leppänen Projektforskare

Forskarprofil »

Kaija Rensujeff

Forskarprofil »

Ari Kurlin
Ari Kurlin Forskare

Forskarprofil »

Maria Hirvi-Ijäs
Maria Hirvi-Ijäs Specialforskare

+358 50 463 5575 Forskarprofil »

Sakarias Sokka
Sakarias Sokka

Forskarprofil »

Tiina Kautio
Tiina Kautio Project Manager

+358 50 4300658 Forskarprofil »