Ammattitaiteilijuudesta uutta tietoa rekisteritutkimuksen avulla

Uutiset   10.11.2021  

Cuporen monivuotisessa tutkimushankkeessa tuotetaan tietoa Suomen ammattitaiteilijakunnasta kaikki taiteenalat huomioiden. Tutkimuksen ensimmäisessä vaiheessa pyritään selvittämään rekisteritietojen pohjalta taiteilijakunnan kokoa, koostumusta ja yhteiskunnallista asemaa. Tuore työpaperi avaa tutkimuksen lähtökohtia ja menetelmiä.

Kysymykset siitä, kuka on taiteilija ja miten taiteilijuus määritellään, ovat kiisteltyjä ja jakavat mielipiteitä sekä taiteen kentän toimijoiden että yleisön keskuudessa. Vuonna 2020 käynnistyneessä Taiteilijana Suomessa -tutkimuksessa tarkastellaan taiteilijakuntaa ammattilaisnäkökulmasta ja taiteilijuutta erityisenä professiona. Yhtenä tutkimuksen tavoitteena on hahmottaa taiteilijakunta erityisesti kansallisen kulttuuripolitiikan näkökulmasta.

Tutkimuksen ensimmäisessä vaiheessa taiteilijoiden ammattiryhmää tarkastellaan niiden tietojen perusteella, joita maan väestöstä on saatavilla Tilastokeskukseen kootuissa rekistereissä. Rekisteritutkimuksen pohjalta pyritään vastaamaan kysymyksiin Suomen ammattitaiteilijakunnan koosta, koostumuksesta ja yhteiskunnallisesta asemasta. Tutkimuksen seuraavissa vaiheissa toteutetaan erillisselvityksiä ammattimaisesta toiminnasta eri taiteenaloilla niistä näkökulmista, joita rekisteritutkimuksen kautta ei tavoiteta.

Tuoreessa työpaperissa kuvataan Taiteilijana Suomessa -tutkimuksen lähtökohdat sekä perustellaan tehdyt valinnat, rajaukset ja tavoitteet. Hankkeen suunnitteluvaiheessa on selvitetty tutkimusalan muodostumista sekä sitä, mihin taiteilijuus monialaisessa tutkimustraditiossa asettuu. Tutkimuseettisestä näkökulmasta pidettiin tärkeänä tiedostaa ja kuvata tutkimuksen taustalla toimivia mekanismeja sekä sitä, mistä traditiosta tutkimus lähtee ja mistä näkökulmasta tutkimuksen tarkoitus on suunnattu.

Lue työpaperi Cuporen verkkosivuilla:

Maria Hirvi-Ijäs, Vappu Renko, Emmi Lahtinen, Sakarias Sokka, Olli Jakonen & Ari Kurlin Niiniaho 2021. Taiteilijana Suomessa -tutkimus. Lähestymistapojen ja metodologioiden pohdintaa. Cuporen työpapereita 15. Kulttuuripolitiikan tutkimuskeskus Cupore.

Lue lisää tutkimushankkeesta Cuporen verkkosivuilta.

Valokuva: Markus Spiske/ Unsplash

Tutkijat