Taiteilijana Suomessa

Cuporessa toteutetaan vuosina 2021–2023 tutkimus Suomessa toimivien ammattitaiteilijoiden tilanteesta. Cupore tekee tutkimuksessa yhteistyötä Tilastokeskuksen, Taiteen edistämiskeskuksen sekä opetus ja -kulttuuriministeriön kanssa.

Tutkimuksen tavoite on muodostaa laaja ja monipuolinen tietopohja ammattitaiteilijoiden työskentelytilanteesta ja yhteiskunnallisesta asemasta Suomessa. Tutkimuksen kautta vastataan kysymyksiin siitä, millainen on Suomen ammattitaiteilijakunnan koko ja koostumus ja yhteiskunnallinen asema vuonna 2019. Lisäksi tarkastellaan erilaisia erityiskysymyksiä ammattimaisesta toiminnasta eri taiteenaloilla.

Hankkeessa työskentelevät erikoistutkijat Maria Hirvi-Ijäs (vast.) ja Sakarias Sokka sekä tutkijat Vappu Renko, Emmi Lahtinen, Ari Kurlin Niiniaho ja Olli Jakonen.

Maria Hirvi-Ijäs
Maria Hirvi-Ijäs Erikoistutkija

+358 50 463 5575 Tutkijaprofiili »

Sakarias Sokka
Sakarias Sokka Erikoistutkija, YTT, FM

+358 50 387 2728 Tutkijaprofiili »

Vappu Renko
Vappu Renko Tutkija, VTM, FM

+358 50 566 0360 Tutkijaprofiili »

Emmi Lahtinen
Emmi Lahtinen Tutkija FM, Master of Design

+358 50 556 0414 Tutkijaprofiili »

Ari Kurlin Niiniaho
Ari Kurlin Niiniaho Tutkija, HM

+358 46 921 7755 Tutkijaprofiili »

Olli Jakonen
Olli Jakonen Tutkija, YTM

+358 50 305 3414 Tutkijaprofiili »