EspooCult-tietokortti: Osallistuminen luo kestävää ja suvaitsevaa kaupunkiympäristöä

Uutiset   16.1.2020  

EspooCult-tutkimushankkeessa selvitettiin, kuinka kulttuuripalvelujen ja harrastustoiminnan kautta voidaan ja lisätä ihmisten mahdollisuuksia vaikuttaa, vahvistaa itsetuntoaan ja osallistua paikallisten yhteisöjen toimintaan. Neljäs ja samalla hankkeen viimeinen tietokortti on koostettu yhteistyössä KEA European Affairs -tutkimusinstituutin kanssa, joka on toiminut EspooCult-tutkimuksen kansainvälisenä kumppanina. Tietokortti on julkaistu suomen, ruotsin ja englannin kielillä.

EspooCult-tietokortti 4: Kohti avointa ja osallistavaa kaupunkia: kulttuurinen moninaisuus, osallistuminen ja saavutettavuus

https://www.cupore.fi/fi/tietokortit/kohti-avointa-ja-osallistavaa-kaupunkia-kulttuurinen-moninaisuus-osallistuminen-ja-saavutettavuus

EspooCult-faktablad 4: I riktning mot en öppen och inkluderande stad: kulturell mångfald, delaktighet och tillgänglighet

https://www.cupore.fi/sv/faktablad/i-riktning-mot-en-oppen-och-inkluderande-stad-kulturell-mangfald-delaktighet-och-tillganglighet

EspooCult Fact Sheet 4: The road to an inclusive city: cultural diversity, participation and accessibility

https://www.cupore.fi/en/fact-sheets/the-road-to-an-inclusive-city-cultural-diversity-participation-and-accessibility

Espoon kaupungin mediatiedote tutkimushankkeen neljännestä tietokortista (16.1.2020): 

https://www.espoo.fi/fi-FI/Kulttuuri_ja_liikunta/Kulttuuri/Osallistuminen_luo_kestavaa_ja_suvaitsev(173602)

Kaksivuotinen tutkimushanke EspooCult selvittää, minkälainen kulttuurikaupunki Espoo on. Tutkimus tarjoaa vankan tietopohjan kaupungin kehittämiseksi. Tutkimuksen tilaaja on Espoon kulttuurin tulosyksikkö ja toteuttaja Kulttuuripolitiikan tutkimuskeskus Cupore. Tutkimushanke käynnistyi tammikuussa 2018. Tutkimuksen aikana julkaistaan yhteensä neljä tietokorttia. Ensimmäinen tietokortti ilmestyi 26.4.2018, toinen 11.12.2018, kolmas 28.5.2019 ja neljäs 16.1.2020. Hankkeen loppuraportti ilmestyy huhtikuussa 2020.

Lisätiedot
erikoistutkija, tutkimuskoordinaattori Anna Kanerva, Kulttuuripolitiikan tutkimuskeskus Cupore p. 050 302 1414 tai anna.kanerva@cupore.fi

kulttuurijohtaja Susanna Tommila, Espoon kaupunki, kulttuurin tulosyksikkö
p. 043 825 5074 tai susanna.tommila@espoo.fi

erityisasiantuntija Katja Koskela, Espoon kaupunki, kulttuurin tulosyksikkö
p. 043 827 1080 tai katja.koskela@espoo.fi

Tutkijat