Tietokortti pohjustaa moninaisuuden seurantaa taide- ja kulttuurialoilla

Uutiset   9.2.2022  

Tiedontuotantoa taide- ja kulttuurialan moninaisuudesta tulisi kehittää alan toimijoiden ja vähemmistöjen välisenä yhteistyönä, todetaan Kulttuuripolitiikan tutkimuskeskus Cuporen tuoreessa tietokortissa.

Taide- ja kulttuurialan moninaisuutta seurataan säännöllisesti useissa maissa. Lähtökohtana on toiminut tarve tehdä näkyväksi ja tukea tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden toteutumista. Cuporen tuoreessa tietokortissa luodaan katsaus moninaisuuden seurantatyöhön Suomessa ja ulkomailla sekä kuvataan taide- ja kulttuurialan moninaisuutta koskevan tiedontuotannon kehittämistarpeita ja edellytyksiä.

Tietokortissa todetaan, että tasa-arvon ja moninaisuuden näkökulmia tunnistetaan suomalaisissa aineistoissa ja analyyseissä vaihtelevasti ja epäyhtenäisesti. Moninaisuuden seurannan kehittäminen vaatisi sekä uuden tiedon keräämistä että olemassa olevan tiedontuotannon kehittämistä.

”Tiedonkeruun kehittäminen ja raportointi tulee toteuttaa yhteistyössä alan toimijoiden ja tiedontuottajien sekä vähemmistöjen kanssa. Tiedonkeruun tavoitteista, kohteesta ja sisällöstä sekä tiedon erilaisista käytöistä on tärkeää käydä jatkuvaa keskustelua”, tietokortin laatineet tutkija Emmi Lahtinen ja erikoistutkija Sari Karttunen toteavat. Tutkijat kiinnittävät erityistä huomiota tiedontuotannossa käytettyihin luokituksiin ja tarpeeseen käydä niistä neuvotteluita.

Tietokortin taustalla on opetus- ja kulttuuriministeriön työryhmän ehdotus tilastointi-, indikaattori- ja seurantajärjestelmän kehittämisestä sekä moninaisuutta ja yhdenvertaisuutta kulttuuripolitiikassa luotaavan barometrin perustamisesta.

Tietokortti on luettavissa ja ladattavissa Cuporen verkkosivuilla:

Lahtinen, Emmi ja Karttunen, Sari (2021). Moninaisuus taiteen ja kulttuurin alalla. Tietokortti 5. Kulttuuripolitiikan tutkimuskeskus Cupore

Kuva: John Schaidler/ Unsplash

Tutkijat