Indikaattoreita ja tekijänoikeushallinnonnin arviointia uusissa julkaisuissa

Uutiset   14.6.2017  

Uusi Assessing Governance in the Context of Copyright Systems (suom. Tekijänoikeusjärjestelmän arviointi hyvän hallintotavan periaatteiden näkökulmasta) -julkaisu käsittelee eri tapoja arvioida tekijänoikeushallinnointia kansallisella tasolla.

Julkaisussa käsitellään hyvän hallintotavan määritelmää tekijänoikeusjärjestelmän kontekstissa ja kuvataan tekijänoikeusjärjestelmän arviointiin soveltuvia hyvän hallintotavan periaatteita Lisäksi esitetään lista kysymyksiä julkisten instituutioiden ja tekijänoikeuden yhteishallinnointiorganisaatioiden tekijänoikeushallinnoinnin arviointia varten.

Lisätietoa ja julkaisun löydät Cuporen verkkosivuilta.

Työpaperissa Indikaattorit tekijänoikeusjärjestelmän toimivuuden jatkuvaan seurantaan esitellään valikoima indikaattoreita Suomen tekijänoikeusjärjestelmän toimivuuden seurantaa varten.

Lisätietoa ja työpaperin löydät Cuporen verkkosivuilta. Työpaperi on julkaistu sekä suomeksi että englanniksi.

Molemmat julkaisut liittyvät Cuporessa vuonna 2009 käynnistyneeseen työhön tekijänoikeusjärjestelmän arvioinnin kehittämiseksi.

Vuonna 2016 päättynyt Tekijänoikeusjärjestelmän arviointimetodologia -hanke.

Tekijänoikeusjärjestelmän arviointi päätöksenteon tukena –hanke.

Tutkijat