Jyväskylän taide- ja kulttuurilaitokset suurennuslasin alla ja kyselyn aiheena

Uutiset   19.3.2019  

Jyväskylä-logo Tiina Paju.

Vuonna 2019 tutkijoidemme katse kohdistuu Oulun ja Espoon kaupunkien lisäksi myös Jyväskylään. Cupore tutkii Jyväskylän kaupungin taidelaitosten aluetaloudellisia vaikutuksia sekä merkitystä kaupunkiympäristön kehitykselle ja kaupunkilaisten hyvinvoinnille. Tietoa hankitaan mm. taide- ja kulttuurilaitosten käyttäjille suunnatulla kyselytutkimuksella.

Tutkimuksen tavoitteena on selvittää, millaisia aluetaloudellisia vaikutuksia Jyväskylän kaupungin taide- ja kulttuurilaitoksilla on ja kuinka Jyväskylän kaupungin taide- ja kulttuurilaitoksien toiminta tukee kaupunkikehitystä ja kaupunkilaisten hyvinvointia. Tutkimuksessa tuotettu tietoa voidaan hyödyntää esimerkiksi Jyväskylän taide- ja kulttuurilaitosinvestointien ja keskustan kehittämisen tukena.

”Kulttuuritoiminnot eivät ole pelkkää kulttuuripolitiikkaa, vaan vaikuttavat laajemmin kaupunkitilaan ja sen kehittämiseen.” toteaa Jyväskylä-tutkimuksessa työskentelevä erikoistutkija Olli Ruokolainen.

Jyväskyläläisiltä taide- ja kulttuurilaitosten käyttäjiltä kysytään, mitä mieltä he ovat Jyväskylän taide- ja kulttuurilaitosten toiminnasta ja tiloista. Käytettyjen eurojen lisäksi kartoitetaan laitosten toimintamuotoja, sijaintia ja sisältöjä koskevia kokemuksia ja toiveita.

Linkki kyselyyn (auki 31.5. asti): https://my.surveypal.com/app/form?_d=0&_sid=858794215&_k=jyX_VWe6qGYkthYixWa3Ltp-mY3hasYynA3toGjMFinyxcAXhfswP7sHeus1WMVo

Kyselytutkimuksen toteuttaa Kulttuuripolitiikan tutkimuskeskus Cupore yhteistyössä Jyväskylän kaupunginteatterin, Jyväskylä Sinfonian, Jyväskylän taidemuseon, Suomen käsityön museon, Alvar Aalto -museon ja Jyväskylän kaupungin kirjastotoimen kanssa.

Lue lisää Cuporen Jyväskylän kaupungin kulttuuri- ja taidelaitokset osana kaupunkikehitystä ja hyvinvointia -tutkimushankkeesta: https://www.cupore.fi/fi/tutkimus/tutkimushankkeet/jyvaskyla

Tutkijat