Kartoitus opettajien tekijänoikeustietämyksestä ja aineistojen käytöstä peruskouluissa

Uutiset   6.6.2019  

Digitaalisten oppimateriaalien käyttö on yleistynyt kouluissa viime vuosina. Opettajien on yhä tärkeämpää tietää, kuinka käyttää tekijänoikeudella suojattuja aineistoja opetuksessa. Cuporen uusi julkaisu Tekijänoikeuskysymykset opetustoiminnassa kokoaa yhteen teosten opetuskäyttöön liittyviä haasteita.

Peruskoulujen opetusmenetelmät ovat muuttuneet ja oppimateriaalia on siirtynyt verkkoalustoille. Kouluissa on tarvetta erityisesti materiaaleille, joita voidaan muokata, edelleen kehittää ja yhdistellä opetuksessa. Oppimateriaaleja hankitaan sekä erilaisista jakelukanavista ja kauppapaikoista että suoraan kustantajilta. Kartoituksen perusteella tarvitaan läpinäkyviä menettelyjä opettajien itse tekemän tai kokoaman oppimateriaalin jakamiseen oppilaitoksissa.

Opettajien tekijänoikeustietämyksen taso vaihtelee. Opetustoimintaan liittyvää tekijänoikeustietoa on Suomessa laajasti saatavilla esimerkiksi kirjoina, verkkomateriaaleina ja esitteinä. Opettajat eivät silti aina tiedä, miten verkkoympäristössä saatavilla olevia aineistoja voidaan hyödyntää. Harmaana alueena vaikuttaa olevan varsinkin audiovisuaalisten sisältöjen ja kuvien käyttö opetuksessa.

Tutkimuksessa haastateltiin opettajia, kuntien opetustoimen virkamiehiä sekä mm. Opetushallituksen ja Kopioston edustajia. Haastattelujen lisäksi lähdeaineistona käytettiin muiden tahojen toteuttamia opetuksen tekijänoikeuskysymyksiä käsitteleviä tutkimuksia. Tutkimuksen tarkoituksena on tunnistaa aihealueita tekijänoikeusjärjestelmän kehittämiseen ja jatkotutkimukseen. Tutkimus soveltuu niin päättäjien, tekijänoikeusjärjestelmän toimijoiden, oppimateriaalin tuottajien ja välittäjien, käyttöluvista neuvottelevien tahojen kuin myös oppilaitosten käyttöön.

Lue julkaisu:

Jukka Kortelainen, Nathalie Lefever & Tiina Kautio: Tekijänoikeuskysymykset opetustoiminnassa – Kartoitus tekijänoikeustietämyksestä ja aineistojen käytöstä. Cuporen verkkojulkaisuja 54.

Kartoitus tekijänoikeuskysymyksistä opetustoiminnassa on osa vuonna 2018 alkanutta Suomen tekijänoikeusjärjestelmän säännöllistä arviointia, joka perustuu vuosittain vaihtuviin teemoihin. Säännöllisen arviointityön taustalla on Cuporessa aiemmin muodostettu arviointimetodologia.

 

 

Tutkijat