Tekijänoikeuskysymykset opetustoiminnassa

Kartoitus tekijänoikeustietämyksestä ja aineistojen käytöstä

Tämä julkaisu käsittelee tekijänoikeudella suojattujen aineistojen opetuskäyttöön liittyviä teemoja. Tarkoituksena on tunnistaa yleistason tarkastelun avulla aihealueita, joita tulisi huomioida tekijänoikeusjärjestelmän kehittämisessä ja jatkotutkimuksessa.

Digitaalisten oppimateriaalien käyttö on yleistynyt kouluissa viime vuosina. Merkittävä osuus käyttöluvista neuvotellaan keskitetysti Opetushallituksen toimesta. Digitaalisten aineistojen käytössä erilaisten teostyyppien joustavaan ja monipuoliseen käyttöön liittyy haasteita. Kouluissa on tarvetta erityisesti materiaaleille, joita voidaan muokata, edelleen kehittää ja yhdistellä opetuksessa. Opettajien itse valmistaman oppimateriaalin käytöstä sovitaan tavallisesti vapaamuotoisesti, ja oppimateriaalin jakamista varten tarvitaan läpinäkyviä menettelyjä.

Opetustoimintaan liittyvää tekijänoikeustietoa on Suomessa laajasti saatavilla eri muodoissa, mutta tiedon saavutettavuus voi jäädä puutteelliseksi. Opettajien tekijänoikeustietämyksen taso vaihtelee ja oikeudellinen epävarmuus voi korostua etenkin hyödynnettäessä aineistoja uusilla teknologisen kehityksen mahdollistamilla tavoilla.

Jukka Kortelainen, Nathalie Lefever ja Tiina Kautio 2019. Tekijänoikeuskysymykset opetustoiminnassa – Kartoitus tekijänoikeustietämyksestä ja aineistojen käytöstä. Cuporen verkkojulkaisuja 54. Kulttuuripolitiikan tutkimuskeskus Cupore.

ISBN: 978-952-7200-41-4; ISSN: 1796-9263 

Kartoitus tekijänoikeuskysymyksistä opetustoiminnassa on osa Cuporen toteuttamaa Suomen tekijänoikeusjärjestelmän säännöllistä arviointia, joka perustuu vuosittain vaihtuviin teemoihin. Arviointityön taustalla on Cuporessa aiemmin muodostettu arviointimetodologia.

Jukka Kortelainen
Jukka Kortelainen Tutkija, YTM

Tutkijaprofiili »

Tiina Kautio
Tiina Kautio Projektipäällikkö, KTM

+358 50 4300658 Tutkijaprofiili »

Nathalie Lefever (on leave)
Nathalie Lefever (on leave) Researcher, LL.M.

Tutkijaprofiili »