Rahapelituottojen lasku vaatii kokonaisvaltaista pohdintaa taide- ja kulttuuripolitiikan tulevaisuudesta

Uutiset   11.5.2021  

Rahapelitoiminnan varoin on merkittävässä määrin ylläpidetty niin kansallisia laitoksia, valtionosuusjärjestelmiä kuin taiteen vapaan kentän toimintaa, todetaan Kulttuuripolitiikan tutkimuskeskus Cuporen tuoreessa katsauksessa. Rahapelituottojen uudelleenjärjestämiseen liittyykin paljon taide- ja kulttuurialoille heijastuvia vaikutuksia.

Cupore selvitti rahapelivarojen kohdistamista taiteelle ja kulttuurille vuonna 2019. Tarkastelun kohteena on myös pidemmän aikavälin rahoituskehitys erityisesti 2000-luvulla. Rahapelivaroilla on ollut keskeinen merkitys suomalaisessa taide- ja kulttuuripolitiikassa.

Katsauksesta selviää, että rahapelituottojen kasvu on tuonut lisää varoja myös kulttuurille 2000-luvun aikana. Vaikka rahapelein on turvattu kansallisia laitoksia ja muita institutionaalisia rakenteita, rahapelitoiminnan voittovarojen merkitys myös uudelle, vapaammalle ja innovatiiviselle taiteen ja kulttuurin edistämiselle on suuri. Tiettyjen taiteenalojen, kuten elokuvan, tanssin ja sirkuksen kasvanut rahoitus sekä uusien taiteenalojen ja rahoituskohteiden vakiintuminen osaksi kulttuuripolitiikkaa on tapahtunut viime vuosikymmeninä keskeisesti juuri rahapelitoiminnan tuotoilla.  

Keväällä 2021 kulttuurin rahapelirahoitukseen kohdistuu suuria muutos- ja uudistuspaineita. Nykytrendi on rahoituksen väheneminen, jota koronapandemia on kiihdyttänyt.   

Katsauksessa korostetaan, että rahapelituottojen uudelleenjärjestämiseen liittyy paljon taide- ja kulttuurialoille heijastuvia vaikutuksia. Useilta osiltaan kulttuurin rahapelirahoitus on myös kytketty lainsäädäntöön. Uudelleenjärjestely vaatiikin tarkkaa muutosten vaikutusten harkintaa ja lainsäädännön uudistamista. Rahapelirahoituksen vähentyessä on tärkeätä huomioida eri taiteen ja kulttuurin alojen kokonaistilanne rahoituksen osalta, sidonnaisuus rahapelivaroihin, sekä tehdä mahdolliset uudistukset ja rahoituksen leikkaukset oikeudenmukaisesti eri alojen tilanne huomioiden. 

Rahapelitoiminnan uudistamisen yhteydessä on huomioitava taiteen ja kulttuurin kenttien näkemykset sekä yleisesti valtionavustustoiminnan vaikuttavuuden kehittäminen. Katsauksen lopussa nostetaan esiin keskeisiä kehityslinjoja ja kysymyksiä rahapelitoiminnan uudistuksesta ja kulttuurista.

Lataa julkaisu PDF-muodossa Cuporen verkkosivuilta:

Olli Jakonen, Ari Kurlin Niiniaho, Katja Oksanen-Särelä ja Sakarias Sokka (2021). Rahapelitoiminnan tuotot kulttuurille vuonna 2019. Määrä ja kohdennukset. Cuporen työpapereita 14. Kulttuuripolitiikan tutkimuskeskus Cupore.

Lue lisää Valtion rahoitus kulttuurille Suomessa -tutkimushankkeesta Cuporen verkkosivuilta.

Tutustu infografiikkaan valtion kokonaisrahoituksesta kulttuurille.

Tutkijat