Rahapelitoiminnan tuotot kulttuurille vuonna 2019

Määrä ja kohdennukset

Tämä katsaus koskee rahapelitoiminnan varojen kohdistamista taiteelle ja kulttuurille. Katsauksessa esitellään rahapelirahoituksen historiallisia kehityskulkuja ja paneudutaan tarkemmin vuoden 2019 kohdennuksiin, syventäen tältä osin aiemmin ilmestyneen, valtion kulttuurirahoitusta käsitelleen Mahdollisesti kulttuuria? -työpaperin tietoja.

Katsaus on Cuporessa keväällä 2020 aloitetun tutkimushankkeen Valtion rahoitus kulttuurille Suomessa toinen työpaperi. Hankkeen tavoitteena on tuottaa taiteen ja kulttuurin rahoitustietoa läpinäkyvästi ja helposti saataville sekä luoda metodologiaa ja tietopohjaa julkisen kulttuurirahoituksen pitkittäisseurannan kehittämiseksi.

Tutustu myös visualisointeihin valtion kokonaisrahoituksesta taiteelle ja kulttuurille.

Olli Jakonen, Ari Kurlin Niiniaho, Katja Oksanen-Särelä ja Sakarias Sokka 2021. Rahapelitoiminnan tuotot kulttuurille vuonna 2019. Määrä ja kohdennukset. Cuporen työpapereita 14. Kulttuuripolitiikan tutkimuskeskus Cupore.

 ISBN 978-952-7200-62-9; ISSN 2343-2284 

 

 

Olli Jakonen
Olli Jakonen Tutkija, YTM (toimivapaalla elokuun 2022 alkuun asti)

Tutkijaprofiili »

Ari Kurlin Niiniaho
Ari Kurlin Niiniaho Tutkija, HM

Tutkijaprofiili »

Katja Oksanen-Särelä
Katja Oksanen-Särelä Tutkija, VTM, LuK

+358 50 505 6414 Tutkijaprofiili »

Sakarias Sokka
Sakarias Sokka Erikoistutkija, YTT, FM

+358 50 387 2728 Tutkijaprofiili »