Taiken liikkuvuusapurahat perattiin työpaperiin

Uutiset   19.3.2019  

Photo by Markus Spiske on Unsplash

Cupore on selvittänyt Taiteen edistämiskeskuksen myöntämien liikkuvuusapurahojen tavoitteita, jakautumista, hallinnointia ja kehittämistarpeita.

Selvitys Taiteen edistämiskeskuksen liikkuvuusapurahoista -työpaperi on osa Taiteen edistämiskeskuksen (Taike) ja Cuporen tutkimusyhteistyötä. Työpaperin kirjoittivat erikoistutkija Sari Karttunen, tutkija Emmi Lahtinen ja Taikessa aiemmin erityisasiantuntijana työskennellyt Viivi Seirala.

Selvitys on perustietopaketti Taiken liikkuvuuden edistämiseen myöntämistä valtionavustuksista. Liikkuvuusapurahoja on myönnetty Taikessa vuodesta 2016 lähtien. Niissä yhdistyvät aiemmin erillisinä tukimuotoina olleet yksityishenkilöille tarkoitetut matka-apurahat ja residenssiapurahat.

Liikkuvuusapurahoja tarkastellaan selvityksessä niin ylätason kulttuuripoliittisten tavoitteiden kuin hallinnon arkisten käytäntöjen tasolla.  Työpaperissa käydään läpi myös liikkuvuusapurahakemusten ja -myöntöjen jakautumista taiteenaloittain ja maakunnittain. Lopuksi esitetään täsmentämis- ja kehittämisehdotuksia.

Tutustu työpaperiin sivuillamme:

Sari Karttunen, Emmi Lahtinen ja Viivi Seirala 2019. Selvitys Taiteen edistämiskeskuksen liikkuvuusapurahoista. Tavoitteet, jakautuminen, hallinnointi ja kehittämistarpeet. Cuporen työpapereita 10.

 

Kuva: Markus Spiske/Unsplash.

Tutkijat