Tietokortti: Hyvän hallintotavan noudattaminen lisää luottamusta tekijänoikeusjärjestöjen toimintaa kohtaan

Uutiset   31.5.2022  

neljä kättä, jotka ovat langoin yhteydessä toisiinsa

Tekijänoikeusjärjestöjen toiminta vaikuttaa monin tavoin sekä oikeudenhaltijoihin että teosten käyttäjiin. Siksi on tärkeää, että niiden toiminta on asianmukaista, luotettavaa ja tasapuolista. Kulttuuripolitiikan tutkimuskeskus Cuporen julkaisemassa tietokortissa tarkastellaan tekijänoikeuden yhteishallinnointia hyvän hallintotavan näkökulmasta.

Suomessa toimii seitsemän tekijänoikeusjärjestöä, jotka hallinnoivat tekijänoikeuksia luovan työn tekijöiden ja muiden oikeudenhaltijoiden puolesta. Tekijänoikeusjärjestöillä on keskeinen rooli käyttölupien myöntäjinä ja tekijänoikeuskorvausten tilittäjinä oikeudenhaltijoille. Niillä voi katsoa olevan tietyillä markkinoilla määräävä markkina-asema, ja ne pystyvät ohjaamaan eri käyttölupien hintatasoa. Tästä syystä järjestöjen toiminnan tulisi olla asianmukaista, luotettavaa ja tasapuolista.

Tuoreessa tietokortissa käsitellään hyvää hallintotapaa noudattavan tekijänoikeuden yhteishallinnoinnin ominaispiirteitä, ja esitetään lukuja tekijänoikeusjärjestöjen edustavuudesta ja maksetuista korvauksista. Tietokortissa tarkastellaan myös sitä, toimivatko tekijänoikeusjärjestöt hyvän hallintotavan periaatteiden mukaisesti yhteishallinnointilain voimaantulon jälkeen.

-Hyvän hallintotavan periaatteiden noudattaminen ylläpitää toiminnan laatua, ja vahvistaa tekijänoikeusjärjestön suhdetta sen keskeisiin sidosryhmiin eli oikeudenhaltijoihin ja teosten käyttäjiin, sanoo tietokortin laatinut projektipäällikkö Tiina Kautio.

-Periaatteiden asianmukainen huomioiminen vaatii sitoutumista ja kykyä vastata toimintaympäristön muutoksiin. Se myös lisää luottamusta järjestön toimintaan ja sidosryhmien vaikutusmahdollisuuksia, Kautio toteaa.

Tietokortti pohjautuu Cuporen hyvän hallintotavan periaatteita ja tekijänoikeuden yhteishallinnointia koskeviin julkaisuihin. Tietokortti Tekijänoikeuden yhteishallinnointi – Hyvän hallintotavan näkökulma on luettavissa Cuporen verkkosivuilla PDF-muodossa:

Kautio, Tiina (2022). Tekijänoikeuden yhteishallinnointi – Hyvän hallintotavan näkökulma. Tietokortti 7. Kulttuuripolitiikan tutkimuskeskus Cupore.

Lisätiedot ja yhteydenotot:

Projektipäällikkö Tiina Kautio, tiina.kautio@cupore.fi, p. 050 4300658

Valokuva: iStock

Tutkijat