Tietopohjaa tulevaan – Katsaus Suomen tekijänoikeusjärjestelmään

Uutiset   6.4.2018  

Cuporen uudessa julkaisussa esitetään yleinen katsaus Suomen tekijänoikeusjärjestelmän toimintaan.

Julkaisun ensimmäinen osa kattaa katsauksen tekijänoikeusjärjestelmän toimintaan eri näkökulmista sekä joukon kehittämisehdotuksia. Toisessa osassa arvioidaan Suomen tekijänoikeusjärjestelmän julkista hallinnointia.

Esitetyt tiedot pohjautuvat vuosina 2013-2015 toteutetun tekijänoikeusjärjestelmän toimivuuden arviointihankkeen pilottivaiheen tuloksiin. Julkaisu perustuu myös Cuporessa muodostettuun arviointikehikkoon tekijänoikeusjärjestelmän arvioimiseksi hyvän hallintotavan periaatteiden näkökulmasta.

Julkaisun suomenkielinen käännös on toteutettu alun perin englanninkielisen tekstin pohjalta:

Julkaisun suomenkielinen käännös

Julkaisu englanniksi

Tutkijat