Tiedeviestinnän ketterä taustatuki

Tieteen tiedotus ry:n toiminta ja vaikuttavuus

Tutkimuksen kohteena oli rekisteröity yhdistys nimeltä Tieteen tiedotus ry. Yhdistys toimii tiedeviestinnän kentällä, ja sen tarkoitus on tieteellisestä tutkimuksesta ja sen tuloksista tiedottaminen ja niiden saattaminen yleisön tietoisuuteen.

Tutkimuksessa tarkastelimme yhdistyksen eri toimintamuotoja ja arvioimme toiminnan vaikutuksia ja vaikuttavuutta. Lisäksi olemme tehneet ehdotuksia yhdistyksen toiminnan kehittämiseksi ja lisänneet ymmärrystä yhdistyksen toiminnasta osana tiedeviestinnän kenttää ja verkostoja.

Sokka, Sakarias, Ruokolainen, Olli & Karttunen, Sari (2023). Tiedeviestinnän ketterä taustatuki. Tieteen tiedotus ry:n toiminta ja vaikuttavuus. Cuporen verkkojulkaisuja 71. Kulttuuripolitiikan tutkimuskeskus Cupore.

ISBN 978-952-7200-74-2 ISSN 1796-9263

Sakarias Sokka
Sakarias Sokka Erikoistutkija, YTT, FM

+358 50 387 2728 Tutkijaprofiili »

Olli Ruokolainen
Olli Ruokolainen Erikoistutkija, HT

050 448 3484 Tutkijaprofiili »

Sari Karttunen
Sari Karttunen Erikoistutkija

+358 50 327 1414 Tutkijaprofiili »