Suomi 100 -juhlavuoden merkitys (2019-2021)

Vuonna 2017 vietettiin Suomen itsenäisyyden 100-vuotisjuhlaa. Tämän tutkimushankkeen tavoitteena on tuottaa kokonaisnäkemys Suomi 100 -juhlavuoden vaikutuksista suomalaiseen yhteiskuntaan ja sen eri toimijaryhmiin.

Hankkeessa syvennetään pian juhlavuoden jälkeen tehtyjen alustavien selvitysten luomaa kuvaa juhlavuodesta. Hanke analysoi juhlavuoden synnyttämän toiminnan, yhteistyön ja osallistumisen pidempiaikaisia vaikutuksia sekä mahdollista pysyvää perintöä.

Tutkimuksessa on kolme keskeistä näkökulmaa. Siinä tarkastellaan

  1. juhlavuoden vaikutuksia toimijoiden organisoitumiseen, toimintatapoihin ja yhteistyöhön juhlavuoden valmistelun ja toteuttamisen aikana
  2. kansalaisten osallisuutta sekä roolia kulttuuristen sisältöjen tuottajina juhlavuoteen liittyen sekä
  3. juhlavuoden merkitystä yhtäältä suomalaisten kansallisten identiteettien rakentumiselle ja toisaalta Suomen ulkoisen imagon tietoiselle rakentamiselle. 

Vaikutusten kartoittamisen lisäksi tutkimushanke paneutuu juhlavuoden myötä muodostuneiden oppien tunnistamiseen. Oppeja voidaan käyttää tulevaisuudessa suurten temaattisten tapahtumakokonaisuuksien yhteydessä mutta myös muussa kulttuuritoimijoiden ja kansalaisten aktivoimisessa. Tutkimuksessa tuotetaan toimintasuosituksia sekä valtakunnalliseen että paikalliseen kulttuuritoimintojen kehittämiseen ja fasilitointiin.

Tutkimuksen on tilannut Valtioneuvoston kanslia. Tutkimuksen toteuttavat heinäkuuhun 2021 mennessä Kulttuuripolitiikan tutkimuskeskus Cupore, Owal Group Oy ja Demos Helsinki Oy.

Lue hankkeesta Valtioneuvoston kanslian verkkosivuilla: https://vnk.fi/suomi-100-tutkimushanke

Marjo Mäenpää
Marjo Mäenpää johtaja, FT

+358 50 586 0414 Tutkijaprofiili »

Olli Ruokolainen
Olli Ruokolainen Erikoistutkija, HT

050 448 3484 Tutkijaprofiili »

Mervi Luonila
Mervi Luonila Erikoistutkija, MuT

Tutkijaprofiili »

Minna Ruusuvirta
Minna Ruusuvirta Erikoistutkija, YTT, KTM

+358 50 326 8014 Tutkijaprofiili »

Vappu Renko
Vappu Renko Tutkija, VTM, FM

+358 50 566 0360 Tutkijaprofiili »