Cuporen tiedeviestinnän kehittäminen

Cuporessa kehitetään vuosina 2023–2024 tiedeviestintää, tilastojen ja muiden tietovarantojen digitalisointia sekä käyttäjälähtöistä tiedon visualisointia. Kehityshankkeen tavoitteena on vahvistaa kulttuurialan tilasto- ja tietoperustaa ja palvella koko toimialan yhdenmukaisen tiedonkeruun kehittämistä. 

Hankkeen keskeiset tavoitteet ovat: 

  • Cuporen tutkimuksen kvantitatiivisten tulosten visualisointi
  • visualisoitujen tilastojen ja muun datan julkaiseminen
  • julkaisualustan, eli www-sivujen uudistaminen 

Hankkeen aikana toteutetaan myös Tekijänoikeudellisen yhdistyksen ja Kulttuuripolitiikan tutkimuksen kirjastojen yhdistäminen. Kirjastot toimivat vuodesta 2025 alkaen yhtenäisenä, julkisena tiedekirjastona. 

Hankkeen tuloksena kehitetään Cuporen aiemmin julkaistuja tiedon visualisointeja ja julkaistaan uusia Cuporen tutkimusaineistojen pohjalta rakennettuja dynaamisia visualisointeja. Lisäksi hankkeessa hyödynnetään uusia tiedeviestinnän muotoja. 

Hanke saa rahoitusta Opetus- ja kulttuuriministeriön kulttuuri- ja luovien alojen rakennetuesta, joka sisältyy Suomen elpymis- ja palautumissuunnitelmaan. Suomen elpymis- ja palautumissuunnitelman rahoitus tulee EU:n elpymis- ja palautumistukivälineestä (Rescue and Recovery Facility, RRF), joka on yksi EU:n kertaluonteisen elpymisvälineen (Next Generation EU) ohjelmista. 


 

Aino Leppänen
Aino Leppänen Tutkija, FM

+358469217755 Tutkijaprofiili »

Severi Nokela
Severi Nokela Projektitutkija, FM

+358 50 304 8761 Tutkijaprofiili »

Marjo Mäenpää
Marjo Mäenpää johtaja, FT

+358 50 586 0414 Tutkijaprofiili »