Tutkimushanke Sivu päivitetty viimeksi 22.2.2024

Tekijänoikeusjärjestelmän toimivuuden arviointimetodologia

Cupore julkaisi vuonna 2016 metodologian kansallisten tekijänoikeusjärjestelmien toimivuuden arviointiin. Metodologian avulla voidaan systemaattisesti tutkia tekijänoikeusjärjestelmän toimintaympäristöä, järjestelmän eri osa-alueiden toimivuutta sekä sitä, toimiiko järjestelmä tasapainoisesti.

Arviointityön tavoitteena on muodostaa luotettavaa tietopohjaa tekijänoikeuspolitiikan ja -lainsäädännön kehittämistä varten. Tekijänoikeusjärjestelmän toimivuuden arviointi lisää myös järjestelmän läpinäkyvyyttä ja luo pohjaa julkiselle keskustelulle tekijänoikeusjärjestelmän kehittämisestä.

Vuonna 2018 julkaistu arviointikehikko Assessing Governance in the Context of Copyright Systems käsittelee tekijänoikeusjärjestelmän arviointia hyvän hallintotavan periaatteiden näkökulmasta. Teema voidaan nähdä omana tutkimusalueenaan laajemmassa tekijänoikeusjärjestelmän arvioinnin kokonaisuudessa.

Yhteenveto Cuporessa tehdystä kehittämistyöstä tekijänoikeusjärjestelmän arvioimiseksi löytyy englanninkieliseltä sivustoltamme.

Hankkeen tutkijat

Tutustu myös näihin hankkeisiin