Taiteilijat kehittävät työtään liikkuvuustukien avulla

Uutiset   7.3.2019  

Taiteilijoiden ja taiteilijoita tukevien organisaatioiden näkemykset liikkuvuuden tavoitteista poikkeavat toisistaan. Liikkuminen on luonnollinen, muttei ongelmaton osa taiteellista toimintaa kaikilla taiteen aloilla.

Organisaatiot tähtäävät kansainvälisellä toiminnalla ja taiteilijoiden liikkuvuuden tukemisella työtilaisuuksien lisäämiseen ja verkostoitumiseen. Taiteilijat haluavat kehittää etenkin omaa taiteellista työskentelyään.

Taiteilijat toivovat, ettei liikkuvuustuki kahlitse heitä tiettyyn toimintaan, paikkaan tai ajanjaksoon ja että tuen myöntäjät joustaisivat ja tekisivät tukipäätökset nopeasti. Taiteilijat arvostavat paikallisuutta ja kaipaavat nykyistä enemmän tukea kotimaassa liikkumiseen. Suurin osa taiteilijoista oli sitä mieltä, että liikkuvuuden tukimuodoista ei ole saatavilla helposti ja riittävästi tietoa.

Tiedot perustuvat syksyllä 2018 tehtyyn Taiteen ja kulttuurin barometri -kyselyyn, johon vastasi lähes 1000 taiteilijaa eri taiteenaloilta. Myös liikkuvuutta tukevilta organisaatioilta kysyttiin näkemyksiä tukimuodoista.

Ekologiset, poliittiset ja kulttuuriset huomiot erottuivat taiteilijoiden vastauksista, toisin kuin tukea jakavilla organisaatioilla. Kestävä kehitys oli vain harvan organisaation agendalla.

Julkaisu on ladattavissa Cuporen sivuilla:

Hirvi-Ijäs, Maria – Sokka, Sakarias – Rensujeff, Kaija – Kurlin, Ari: Taiteen ja kulttuurin barometri 2018. Taiteilijoiden ja taiteen liikkuvuus. Cuporen verkkojulkaisuja 51. Kulttuuripolitiikan tutkimuskeskus Cupore.

Lisätietoja:

Maria Hirvi-Ijäs, erikoistutkija
Kulttuuripolitiikan tutkimuskeskus Cupore
maria.hirvi-ijas@cupore.fi
p. 050 463 5575

Kaija Rensujeff, erityisasiantuntija
Taiteen edistämiskeskus
kaija.rensujeff@taike.fi
p. 0295 330 721

Taike ja Cupore järjestivät keskustelutilaisuuden taiteen ja taiteilijoiden liikkuvuudesta 14.3.2019 Helsingin keskustakirjasto Oodissa. Tilaisuudessa esiteltiin Taiteen ja kulttuurin barometrin tuloksien lisäksi mm. uusi liikkuvuuden tukiohjelma, Arctic Arts Summit sekä kuullaan taiteilijapuheenvuoroja.

Taiteen ja kulttuurin barometri -hankkeesta Cuporen sivuilla: https://www.cupore.fi/fi/tutkimus/tutkimushankkeet/taiteen-ja-kulttuurin-barometri

Kulttuuripolitiikan tutkimuskeskus Cupore on kulttuuripolitiikan alan tutkimus- ja asiantuntijaorganisaatio. Tutkimuskeskus tuottaa monipuolisesti taide- ja kulttuuripolitiikkaa koskevaa tietoa sekä toimii tiedonvälittäjänä ja keskustelun avaajana. Cuporessa työskentelee vuosittain noin 20 henkilöä, joista suurin osa toimii tutkijoina. Tutkimuskeskus sijaitsee Helsingissä, ja sen toimintaa ylläpitää vuonna 2002 perustettu, yksityisoikeudellinen Kulttuuripoliittisen tutkimuksen edistämissäätiö.

Taiteen edistämiskeskus (Taike) on taiteen edistämisen asiantuntija- ja palveluvirasto. Taike ja sen yhteydessä olevat taidetoimikunnat ja lautakunnat jakavat apurahoja ammattitaiteilijoille ja avustuksia taiteen alan yhteisöille. Virastossa työskentelee 80 henkilöä. Heistä puolet on virkamiehiä ja puolet määräaikaisia läänintaiteilijoita, jotka toimivat taiteen edistämisen hankkeissa maan eri puolilla. Taiken päätoimipiste on Helsingissä, ja lisäksi sillä on aluetoimipisteitä.

 

Tutkijat