Uudistettu laitos tekijänoikeushallinnoinnin arviointia käsittelevästä julkaisusta

Uutiset   12.3.2018  

Cuporen julkaisusta Assessing Governance in the Context of Copyright Systems (suom. Tekijänoikeusjärjestelmän arviointi hyvän hallintotavan periaatteiden näkökulmasta) on saatavilla uudistettu laitos. Julkaisu kattaa nyt myös vallanjakoa käsittelevän osion ”Separation of Powers”.

Julkaisu käsittelee eri tapoja arvioida tekijänoikeushallinnointia kansallisella tasolla. Siinä tarkastellaan hyvän hallintotavan määritelmää ja kuvataan tekijänoikeusjärjestelmän arviointiin soveltuvia hyvän hallintotavan periaatteita. Lisäksi esitetään lista kysymyksiä tekijänoikeushallinnoinnin arviointia varten julkisissa instituutioissa ja tekijänoikeuden yhteishallinnointiorganisaatioissa.

Lisätietoa ja julkaisun löydät Cuporen verkkosivuilta.

Julkaisu liittyy Cuporessa vuonna 2009 käynnistyneeseen työhön tekijänoikeusjärjestelmän arvioinnin kehittämiseksi.

Vuonna 2016 päättynyt Tekijänoikeusjärjestelmän arviointimetodologia -hanke.

Tekijänoikeusjärjestelmän arviointi päätöksenteon tukena -hanke.

 

Tutkijat