Suomalaisten näkemykset tekijänoikeusjärjestelmästä

Cuporen tietovihko 4

Cupore selvitti vuosina 2019–2020 toteuttamassaan tutkimushankkeessa tekijänoikeusjärjestelmän toimivuutta suuren yleisön näkökulmasta. Painopisteenä oli digitaalisessa ympäristössä tapahtuva sisällön käyttö. Digitaalisessa ympäristössä suurelle yleisölle on muodostunut uuden tyyppisiä tekijänoikeudellisesti relevantteja rooleja sisältöjen loppukäyttäjänä ja välittäjinä, sekä uusien teosten luojana. Tämä tietovihko kiteyttää tutkimushankkeen keskeiset tulokset. Tietovihkon pohjana on kattava raportti Suomalaisten näkemykset tekijänoikeusjärjestelmästä (2020).

Tietovihko sisältää seuraavat teemat:

  • Tekijänoikeudellisten sisältöjen käyttö digitaalisessa ympäristössä
  • Suomalaisten tekijänoikeustietämys
  • Tekijänoikeudellisten sisältöjen luvaton käyttö
  • Luvattoman käytön motiivit
  • Sisältöjen luova jatkokäyttö
  • Tekijänoikeusjärjestelmään liittyvät käsitykset ja mielipiteet
  • Miten tästä eteenpäin: johtopäätökset ja suositukset

Tiina Kautio, Katja Oksanen-Särelä ja Nathalie Lefever 2020. Suomalaisten näkemykset tekijänoikeusjärjestelmästä. Cuporen tietovihko 4. Kulttuuripolitiikan tutkimuskeskus Cupore.

Tietovihkosta on saatavilla myös englanninkielinen versio.

Tutkimushanke suomalaisten tekijänoikeusjärjestelmää koskevista näkemyksistä oli osa Cuporen toteuttamaa Suomen tekijänoikeusjärjestelmän säännöllistä arviointia, joka perustuu vuosittain vaihtuviin teemoihin. Arviointityön taustalla on Cuporessa aiemmin muodostettu arviointimetodologia.

 

Suomalaisten näkemykset tekijänoikeusjärjestelmästä
Katja Oksanen-Särelä
Katja Oksanen-Särelä Tutkija, VTM, LuK

+358 50 505 6414 Tutkijaprofiili »

Nathalie Lefever
Nathalie Lefever Researcher

+358 50 304 8761 Tutkijaprofiili »

Tiina Kautio
Tiina Kautio Projektipäällikkö

+358 50 4300658 Tutkijaprofiili »