Inklusiivinen mediakasvatus (2021-2022)

Inklusiivinen mediakasvatus -hankkeen tavoitteena oli kuvata medialukutaidon edistämisen tilaa Suomessa yhdenvertaisuuden näkökulmasta. Inklusiivisuudella tarkoitamme jokaisen oikeutta, osaamista ja valmiuksia toimia yhteiskunnassa aktiivisena ja täysivaltaisena jäsenenä.

Cupore toteutti hankkeen yhteistyössä Kansallisen audiovisuaalisen instituutin KAVI:n kanssa.

Vuonna 2019 ilmestyneissä kansallisissa mediakasvatuksen linjauksissa tavoitteeksi esitetään kattava, laadukas ja systemaattinen mediakasvatus yhdenvertaisesti kaikille Suomessa. Medialukutaidon edistämistoimet eivät kuitenkaan tavoita kaikkia yhdenvertaisesti. Haasteet voivat liittyä esimerkiksi medialukutaidon edistämisen kiinnostavuuteen, saavutettavuuteen tai esteettömyyteen.

Hankkeen tavoitteena oli kartoittaa medialukutaidon edistämisen käytäntöjä ja kehittämisehdotuksia sekä selvittää, millaisia haasteita medialukutaidon edistämiseen liittyy. Lisäksi tarkasteltiin sitä, minkälaiset arvot ja periaatteet ohjaavat medialukutaidon edistämistyötä.

Hanke toteutettiin vuosien 2021–2022 aikana. Tulokset julkaistiin KAVI:n julkaisusarjassa toukokuussa 2022.

Anna Kanerva
Anna Kanerva Erikoistutkija, FM, YTM

+358 50 302 1414 Tutkijaprofiili »

Katja Oksanen-Särelä
Katja Oksanen-Särelä Tutkija, VTM, LuK

+358 50 505 6414 Tutkijaprofiili »

Emmi Lahtinen (toimivapaalla)
Emmi Lahtinen (toimivapaalla) Tutkija FM, Master of Design

Tutkijaprofiili »