Inklusiivinen mediakasvatus

Inklusiivinen mediakasvatus -hankkeen tavoitteena on kuvata medialukutaidon edistämisen tilaa Suomessa yhdenvertaisuuden näkökulmasta. Inklusiivisuudella tarkoitamme jokaisen oikeutta, osaamista ja valmiuksia toimia yhteiskunnassa aktiivisena ja täysivaltaisena jäsenenä.

Cupore toteuttaa hankkeen yhteistyössä Kansallisen audiovisuaalisen instituutin KAVI:n kanssa.

Vuonna 2019 ilmestyneissä kansallisissa mediakasvatuksen linjauksissa tavoitteeksi esitetään kattava, laadukas ja systemaattinen mediakasvatus yhdenvertaisesti kaikille Suomessa. Medialukutaidon edistämistoimet eivät kuitenkaan tavoita kaikkia yhdenvertaisesti. Haasteet voivat liittyä esimerkiksi medialukutaidon edistämisen kiinnostavuuteen, saavutettavuuteen tai esteettömyyteen.

Hankkeen tavoitteena on kartoittaa medialukutaidon edistämisen käytäntöjä ja kehittämisehdotuksia sekä selvittää, millaisia haasteita medialukutaidon edistämiseen liittyy. Lisäksi tarkastellaan sitä, minkälaiset arvot ja periaatteet ohjaavat medialukutaidon edistämistyötä.

Hanke toteutetaan vuosien 2021–2022 aikana. Tulokset julkaistaan KAVI:n julkaisusarjassa vuonna 2022.

Anna Kanerva
Anna Kanerva Erikoistutkija, FM, YTM

+358 50 302 1414 Tutkijaprofiili »

Katja Oksanen-Särelä
Katja Oksanen-Särelä Tutkija, VTM, LuK

+358 50 505 6414 Tutkijaprofiili »

Emmi Lahtinen
Emmi Lahtinen Tutkija FM, Master of Design

+358 50 556 0414 Tutkijaprofiili »