Tieteen tiedotus ry: Toiminta, asema ja vaikuttavuus tiedeviestinnän kentällä

Kulttuuripolitiikan tutkimuskeskus Cupore tekee vuonna 2022 vaikuttavuuden selvityksen Tieteen tiedotus ry:n toiminnasta. Hankkeessa tuotetaan tietoa yhdistyksen ja sen käyttämien instrumenttien (hankerahoitus, kustannustoiminta, Tiedebarometri) vaikuttavuudesta sekä numeroiden että laadullisten kuvausten muodossa. Lisäksi arvioidaan yhdistyksen toimintaa tieteen ja viestinnän verkostoissa. Hankkeessa lisätään ymmärrystä yhdistyksen asemasta ja toiminnasta suhteessa muuhun tiedeviestinnän kenttään, ja tarkoituksena on myös antaa ehdotuksia toiminnan kehittämiseksi. Hanketta tehdään vuorovaikutuksessa yhdistyksen ja muiden tiedeviestinnän toimijoiden kanssa.

Selvityksen toteuttavat erikoistutkijat Sakarias Sokka (vast.), Sari Karttunen ja Olli Ruokolainen.

Sakarias Sokka
Sakarias Sokka Erikoistutkija, YTT, FM

+358 50 387 2728 Tutkijaprofiili »

Sari Karttunen
Sari Karttunen Erikoistutkija

+358 50 327 1414 Tutkijaprofiili »

Olli Ruokolainen
Olli Ruokolainen Erikoistutkija

050 448 3484 Tutkijaprofiili »