Cupore arvioi tiedeviestinnän kentällä toimivan Tieteen tiedotus ry:n vaikuttavuutta

Uutiset   14.3.2023  

kuvituskuva

Tieteen tiedotus ry on aktiivinen ja monipuolinen toimija tiedeviestinnän kentällä, käy ilmi Kulttuuripolitiikan tutkimuskeskus Cuporen tekemästä arvioinnista. Taustavaikuttajan roolin omaksunut yhdistys on hyvin verkostoitunut ja sen toiminta tuottaa myös tuloksia.

Cuporen arviointitutkimuksessa tarkasteltiin Tieteen tiedotus ry:n toimintaa ja vaikuttavuutta. Yhdistyksen tarkoitus on tieteellisestä tutkimuksesta ja sen tuloksista tiedottaminen ja niiden saattaminen yleisön tietoisuuteen. Se julkaisee aikakauslehtiä, myöntää avustuksia tiedeviestintään ja teettää tiedebarometrin.

Tiedeviestinnän kentällä vaikuttaa monenlaisia toimijoita. Niitä ovat Tieteen tiedotus ry:n ohella muun muassa Tieteellisten seurain valtuuskunta (TSV) ja sen osana Tiedonjulkistamisen neuvottelukunta (TJNK), useat tutkimuslaitokset ja yliopistot, säätiöt, sekä markkinaehtoiset toimijat. Lisäksi kenttään kuuluu Tieteen tiedotuksen ohella runsaasti yhdistysmuotoisia toimijoita, kuten TSV:n yksittäiset jäsenseurat.

Tutkimus osoittaa, että Tieteen Tiedotus on aktiivinen toimija verkostoissa, joissa yhdistyvät erilaiset organisaatiomuodot, rahoituspohjat, ja intressit. Yhdistyksen toimintamuodot koskettavat jossain määrin miltei kaikkia tiedeviestinnän kentän osia ja kohdeyleisöjä. Esimerkiksi lehtien julkaiseminen tapahtuu kaupallisilla markkinoilla, mutta itse Tieteen tiedotus on yhdistyksenä kansalaisyhteiskunnan toimija. Se toimii etenkin Tieteen päivien järjestämisessä tiiviissä yhteistyössä muiden kolmannen sektorin toimijoiden ja yliopistomaailman kanssa. Tieteen päivien yksittäiset tapahtumat ovat yleisölle maksuttomia, eikä päivien järjestämisellä ole liiketaloudellisia motiiveja.

”Kansalaisyhteiskunnan toiminta on perinteinen suomalaisen yhteiskuntamallin vahvuus, jonka merkitys on hyvä muistaa myös näinä päivinä. Yhdistysmuoto sallii keveän hallinnon ja Tieteen tiedotus kykenee yhdistysmuotonsa vuoksi myös reagoimaan rivakasti kentän tarpeisiin”, tutkimuksesta vastannut Cuporen erikoistutkija Sakarias Sokka toteaa.

Tieteen tiedotus ry on useille suomalaisen kansalaisyhteiskunnan vahvoille toimijoille tyypilliseen tapaan tehnyt yhteistyötä ja hyvin verkostoitunut myös julkisen sektorin kanssa. Vakavarainen yhdistys ei myöskään rasita julkista taloutta, vaan on päinvastoin jopa tukenut julkisrahoitteisia toimintoja. Yhdistyksen toiminta ulottuu myös ammatillisille areenoille ja opetusmaailmaan esimerkiksi lehtien yhteisötilausten ja niihin liittyvän kampanjoinnin kautta.

Lue arviointiraportti:

Sokka, Sakarias, Ruokolainen, Olli ja Karttunen, Sari (2023). Tiedeviestinnän ketterä taustatuki. Tieteen tiedotus ry:n toiminta ja vaikuttavuus. Cuporen verkkojulkaisuja 71. Kulttuuripolitiikan tutkimuskeskus Cupore.

Yhteystiedot:

Erikoistutkija Sakarias Sokka, sakarias.sokka@cupore.fi, puh. 050 387 2728

Valokuva: Matt Howard/ Unsplash

Tutkijat