Olli Jakonen

Forskare
Olli Jakonen

Jag är forskare vid Center for Cultural Policy Research / Kulturpolitiska forskningscentret (CUPORE) i Helsingfors och doktorand vid universitetet i Jyväskylä. Mina huvudsakliga kompetensområden är finansierings- och styrsystem för Finlands kulturpolitik, samt utvärderingar av politiken. Jag är intresserad av den historiska utvecklingen av kulturpolitiken, politiska partier kulturpolitiken, administrativ politik och övergången till konkurrensstat inom den finska välfärdsstatens kulturpolitik.

Ett urval av peer-reviewed artiklar och andra vetenskapliga publikationer:

Jakonen, O. & Sokka, S. (2022). Finnish cultural policy as public funding: regime view across policy domains. Nordisk Kulturpolitisk Tidskrift. TOIMITUSPROSESSISSA / UPCOMING.

Luonila, M., Renko, V., Jakonen, O., Karttunen, S., Kanerva, A. (2022). “The effects of the COVID-19 Pandemic on the field of Finnish Cultural Industries: revealing and challenging policy structures". Teoksessa Salvador, E., Navarrette, T., & Srakar, A. (toim.) Cultural Industries and the COVID-19 Pandemic: A European Focus. Routledge. https://doi.org/10.4324/9781003128274  

Jakonen, O., & Sokka, S. (2021). ”Meillä ei ole politiikkaa valtionavustuksissa!” : Virkakunnan valta kulttuurihallinnon valtionavustusjärjestelmässä, Politiikka, 63(3). https://doi.org/10.37452/politiikka.101896 

Jakonen, O., Luonila, M., Renko, V., & Kanerva, A. (2020). Katsaus koronan vaikutuksista taiteen ja kulttuurin alojen toimintaedellytyksiin ja kulttuuripolitiikkaan Suomessa, Kulttuuripolitiikan Tutkimuksen Vuosikirja, 5(1), 50-59. https://doi.org/10.17409/kpt.100430 

Jakonen, O. (2020). Results-based steering as a tool for centralized art policy management and instrumentalization? Analysis of the Finnish Arts Council’s reformation, Nordisk Kulturpolitisk Tidsskrift, https://doi.org/10.18261/issn.2000-8325/2020-02-04 

Laitinen, L., Jakonen, O., Lahtinen, E., & Lilja-Viherlampi, L-M. (2020). From grass-roots activities to national policies – the state of arts and health in Finland, Arts & Health, https://doi.org/10.1080/17533015.2020.1827275 

Jakonen, O., & Renko, V. (2019). Kulttuuripolitiikan visiot ja jatkuvuus: Katsaus Suomen puolueiden kevään 2019 eduskuntavaaliohjelmiin ja tuoreimpiin kulttuuripoliittisiin erityisohjelmiin, Kulttuuripolitiikan Tutkimuksen Vuosikirja, 4(1), 36-51. https://doi.org/10.17409/kpt.83622 

Jakonen, O. (2017). Kulttuuripolitiikka ja nationalismi kilpailuvaltio-Suomessa: innovatiivinen luova talous, Kulttuuripolitiikan Tutkimuksen Vuosikirja, https://doi.org/10.17409/kpt.60100 

Jakonen, O. (2015). Kansakunnasta kansalliseen kilpailukyky-yhteisöön. Suomen kulttuuripolitiikka suhteessa globaaleihin ideologioihin ja kulttuuripolitiikan virtauksiin 1800-luvulta nykypäivään. Teoksessa Koitela, Jussi (toim.), Suomen taidepoliittinen käsikirja. Helsinki: Baltic Circle/Checkpoint Helsinki.

Jakonen, O. (2015). Kulttuurin kehittäminen maaseudulla. Kulttuurihankkeet Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa kaudella 2007-2013. Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2015:12.

Kangas, A., Jakonen O., & Havimäki, S-M. (2014). Osallistumista ja aktivointia; KUULTO-toimintakokeilun matkassa. Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2014:11.