Olli Jakonen

Specialforskare
Olli Jakonen

Kulturpolitisk expert och forskare vid Centrum för kulturpolitisk forskning (CUPORE) i Helsingfors. Huvudsakliga expertområden är finansierings- och styrsystemen för den finska kulturpolitiken samt policyutvärderingar. Intresserad även av politiska partiers kulturpolitik.

Ett urval av peer-reviewed artiklar och andra vetenskapliga publikationer:

2022

Jakonen, O. & Sokka, S. (2022). Finnish cultural policy as public funding: regime view across policy domains. Nordisk Kulturpolitisk Tidskrift, 25(3), 293–313. https://www.idunn.no/doi/10.18261/nkt.25.3.9 

Luonila, M., Renko, V., Jakonen, O., Karttunen, S., Kanerva, A. (2022). “The effects of the COVID-19 Pandemic on the field of Finnish Cultural Industries: revealing and challenging policy structures". Teoksessa Salvador, E., Navarrette, T., & Srakar, A. (toim.) Cultural Industries and the COVID-19 Pandemic: A European Focus. Routledge. https://doi.org/10.4324/9781003128274 

2021

Jakonen, O., & Sokka, S. (2021). ”Meillä ei ole politiikkaa valtionavustuksissa!” : Virkakunnan valta kulttuurihallinnon valtionavustusjärjestelmässä. Politiikka, 63(3), 285–310. https://doi.org/10.37452/politiikka.101896

2020

Jakonen, O., Luonila, M., Renko, V., & Kanerva, A. (2020). Katsaus koronan vaikutuksista taiteen ja kulttuurin alojen toimintaedellytyksiin ja kulttuuripolitiikkaan Suomessa, Kulttuuripolitiikan Tutkimuksen Vuosikirja, 5(1), 50–59. https://doi.org/10.17409/kpt.100430

Jakonen, O. (2020). Results-based steering as a tool for centralized art policy management and instrumentalization? Analysis of the Finnish Arts Council’s reformation, Nordisk Kulturpolitisk Tidsskrift, 23(2), 125–142. https://doi.org/10.18261/issn.2000-8325/2020-02-04

Laitinen, L., Jakonen, O., Lahtinen, E., & Lilja-Viherlampi, L-M. (2020). From grass-roots activities to national policies – the state of arts and health in Finland, Arts & Health,  14(1), 14–31. https://doi.org/10.1080/17533015.2020.1827275

2019

Jakonen, O., & Renko, V. (2019). Kulttuuripolitiikan visiot ja jatkuvuus: Katsaus Suomen puolueiden kevään 2019 eduskuntavaaliohjelmiin ja tuoreimpiin kulttuuripoliittisiin erityisohjelmiin, Kulttuuripolitiikan Tutkimuksen Vuosikirja, 4(1), 36-51. https://doi.org/10.17409/kpt.83622

2017

Jakonen, O. (2017). Kulttuuripolitiikka ja nationalismi kilpailuvaltio-Suomessa: innovatiivinen luova talous, Kulttuuripolitiikan Tutkimuksen Vuosikirja, https://doi.org/10.17409/kpt.60100

2015

Jakonen, O. (2015). Kansakunnasta kansalliseen kilpailukyky-yhteisöön. Suomen kulttuuripolitiikka suhteessa globaaleihin ideologioihin ja kulttuuripolitiikan virtauksiin 1800-luvulta nykypäivään. Teoksessa Koitela, Jussi (toim.), Suomen taidepoliittinen käsikirja. Helsinki: Baltic Circle/Checkpoint Helsinki. https://static1.squarespace.com/static/5e8db88e9b414c762da84c63/t/5f60bce5817dfc4262ace78e/1600175338079/taidepoliittinen_kasikirja_pieni.pdf 

Jakonen, O. (2015). Kulttuurin kehittäminen maaseudulla. Kulttuurihankkeet Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa kaudella 2007-2013. Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2015:12. https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/75118/okm12.pdf?sequence=1 

2014

Kangas, A., Jakonen O., & Havimäki, S-M. (2014). Osallistumista ja aktivointia; KUULTO-toimintakokeilun matkassa. Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2014:11. https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/75223/okm11.pdf 

Avhandling

Jakonen, Olli (2022). Kulttuuripolitiikkaa strategisessa valtiossa: taiteen ja kulttuurin ohjaus ja rahoitus hallinnollisena politiikkana. JYU DISSERTATIONS 565. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto. 

Masteruppsats

Jakonen, Olli (2013). Kilpailu- vai hyvinvointivaltion kulttuuripolitiikkaa? Kulttuuri, nationalismi ja talous Suomen eduskuntapuolueiden ohjelmien sivistys- ja kulttuuripolitiikassa 2000-luvulla.