Olli Jakonen

Forskare (tjänstledighet)
Olli Jakonen

Jag är forskare vid Center for Cultural Policy Research (CUPORE) i Helsingfors och doktorand vid
universitetet i Jyväskylä. Mina huvudsakliga kompetensområden är finansierings- och styrsystem för Finlands kulturpolitik,
samt utvärderingar av politiken. Jag är intresserad av den historiska utvecklingen av kulturpolitiken, politiska partier kulturpolitiken, administrativ politik och övergången till konkurrensstat inom den finska välfärdsstatens kulturpolitik.

Luonila, M., Renko, V., Jakonen, O., Karttunen, S., Kanerva, A. (2022). “The effects of COVID-19 Pandemic on the field of Finnish Cultural and Creative Industries: revealing and challenging policy structures" teoksessa Salvador, Navarrette & Srakar (toim.) Cultural Industries and the COVID-19 Pandemic: A European Focus. Routledge. ILMESTYY 2022 ALUSSA.

Jakonen, O. & Sokka, S. (2021). ”Meillä ei ole politiikkaa valtionavustuksissa!” Virkavallan toteutuminen kulttuurihallinnon valtionavustusjärjestelmässä”, Politiikka, HYVÄKSYTTY JULKAISUUN, ILMESTYY SYKSYLLÄ 2021.


Jakonen, O., Luonila, M., Renko, V., & Kanerva, A. (2020). Katsaus koronan vaikutuksista taiteen ja kulttuurin alojen toimintaedellytyksiin ja kulttuuripolitiikkaan Suomessa, Kulttuuripolitiikan Tutkimuksen Vuosikirja, 5(1), 50-59. https://doi.org/10.17409/kpt.100430

Jakonen, O. (2020). Results-based steering as a tool for centralized art policy management and instrumentalization? Analysis of the Finnish Arts Council’s reformation, Nordisk Kulturpolitisk Tidsskrift, https://doi.org/10.18261/issn.2000-8325/2020-02-04

Laitinen, L., Jakonen, O., Lahtinen, E., & Lilja-Viherlampi, L-M. (2020). From grass-roots activities to national policies – the state of arts and health in Finland, Arts & Health, https://doi.org/10.1080/17533015.2020.1827275

Jakonen, O., & Renko, V. (2019). Kulttuuripolitiikan visiot ja jatkuvuus: Katsaus Suomen puolueiden kevään 2019 eduskuntavaaliohjelmiin ja tuoreimpiin kulttuuripoliittisiin erityisohjelmiin, Kulttuuripolitiikan Tutkimuksen Vuosikirja, 4(1), 36-51. https://doi.org/10.17409/kpt.83622

Jakonen, O. (2017). Kulttuuripolitiikka ja nationalismi kilpailuvaltio-Suomessa: innovatiivinen luova talous, Kulttuuripolitiikan Tutkimuksen Vuosikirja, https://doi.org/10.17409/kpt.60100

Jakonen, O. (2015). Kansakunnasta kansalliseen kilpailukyky-yhteisöön. Suomen kulttuuripolitiikka suhteessa globaaleihin ideologioihin ja kulttuuripolitiikan virtauksiin 1800-luvulta nykypäivään. Teoksessa Koitela, Jussi (toim.), Suomen taidepoliittinen käsikirja. Helsinki: Baltic Circle/Checkpoint Helsinki.

Jakonen, O. (2015). Kulttuurin kehittäminen maaseudulla. Kulttuurihankkeet Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa kaudella 2007-2013. Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2015:12.

Kangas, A., Jakonen O., & Havimäki, S-M. (2014). Osallistumista ja aktivointia; KUULTO-toimintakokeilun matkassa. Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2014:11.