Vappu Renko

Forskare
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
Vappu Renko

Jag har arbetat som forskare på Cupore sedan oktober 2017. Huvudsakligen deltar jag i forskningsprojekt som koncentrerar sig på kulturpolitik på kommunal och regional nivå.

Jag är utbildad politices magister (Åbo universitet, statsvetenskap) och filosofie magister (Helsingfors universitet, konsthistoria). Vid sidan av arbetet skriver jag på en doktorsavhandling om regional kulturpolitik i Finland och Sverige. Före Cupore har jag många års erfarenhet av att arbeta inom kultursektorn, bland annat som projektforskare, koordinator och administratör.

Sedan 2015 har jag varit styrelseledamot i Sällskapet för kulturpolitisk forskning.

Referentgranskade vetenskapliga artiklar

Renko, V. (2022): Making regional cultural policy: regional government bodies’ cultural policy activities in Finland. Nordisk Kulturpolitisk Tidsskrift (online 20 May 2022). https://doi.org/10.18261/nkt.25.1.5

Luonila, M., Renko, V., Jakonen, O., Karttunen, S. & Kanerva, A. (2021): The effects of the COVID-19 Pandemic on the field of Finnish Cultural Industries: revealing and challenging policy structures. I: E. Salvador, T. Navarrete & A. Srakar (ed.), Cultural Industries and the Covid-19 Pandemic. A European Focus. Routledge.

Renko, V., Johannisson, J., Kangas, A. & Blomgren, R. (2021): Pursuing decentralisation: regional cultural policies in Finland and Sweden. International Journal of Cultural Policy (online 01 Jul 2021). https://doi.org/10.1080/10286632.2021.1941915

Renko, V., Kangas, A. & Tervo, H. (2020): Kulttuuritoiminta ja alueellinen erilaistuminen. Kulttuuritoiminnan rahoitus Suomen kunnissa 2010-luvulla. Focus Localis 1/2020.

Icke-referentgranskade vetenskapliga skrifter

Renko, V. & Hirvi-Ijäs, M. (2022): Mapping regional cultural policies in Canada. Book Review. Nordisk Kulturpolitisk Tidsskrift (online 20 May 2022). https://doi.org/10.18261/nkt.25.1.13

Jakonen, O., Luonila, M., Renko, V. & Kanerva, A. (2020): Katsaus koronan vaikutuksista taiteen ja kulttuurin alojen toimintaedellytyksiin ja kulttuuripolitiikkaan Suomessa. Kulttuuripolitiikan tutkimuksen vuosikirja, 5:1, s. 50–59. https://doi.org/10.17409/kpt.100430

Jakonen, Olli & Renko, Vappu (2019): Kulttuuripolitiikan visiot ja jatkuvuus. Katsaus Suomen puolueiden kevään 2019 eduskuntavaaliohjelmiin ja tuoreimpiin kulttuuripoliittisiin erityisohjelmiin. Kulttuuripolitiikan tutkimuksen vuosikirja, 4:1, s. 36–51.

Renko, Vappu & Luonila, Mervi & Ruusuvirta, Minna & Sokka, Sakarias (2019): European Capitals of Culture in Finland. I: Wolfgang Schneider ja Kristina Jacobsen (ed.): Transforming Cities: Paradigms and Potentials of Urban Development Within the European Capital of Culture. Hildesheim: Georg Olms Verlag AG, 2019, p. 223-232.

Publikationer som är avsedda för en yrkesgrupp

Jakonen, Olli & Renko, Vappu & Ruusuvirta, Minna & Sokka, Sakarias (201): Kulttuuri ja poikkihallinnollinen yhteistyö Espoossa. Eetvartti 4/2018. Espoon toimintaympäristökatsaus. S. 11–14.

Renko, Vappu & Rossi, Leena-Maija (2013): Taidetta yli rajojen. Suomen kulttuuri- ja tiedeinstituuttien kuvataidetyö ja sen vaikuttavuus 2000-luvulla. Suomen New Yorkin kulttuuri-instituutti. Lönnberg, Helsinki.

Opetus- ja kulttuuriministeriö (2012): Kulttuuria kartalla. Valtion osarahoittamien kulttuuripalvelujen sijainti ja kulttuurin kustannukset Suomen kunnissa. Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2012:32.