Anna Kanerva

Erikoistutkija, FM, YTM
Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.
Anna Kanerva

Työskentelen erikoistutkijana Cuporessa. Olen ollut mukana Cuporen toiminnassa lähes sen alusta alkaen sekä tutkimus- että hallinto- ja kehittämistehtävissä. Työskentelen laajasti kulttuuripolitiikan eri osa-alueiden parissa. Vahvuusalueitani ovat erityisesti kansainvälinen vertaileva kulttuuripolitiikka, hallitustenväliset organisaatiot ja niiden toiminta (erityisesti EU, Euroopan neuvosto, Unesco), taiteen ja kulttuurin koulutus, mediakasvatus, kulttuuriperintöpolitiikka sekä kulttuuripolitiikan tietoperustaan ja tiedeviestintään liittyvät kysymykset. Toimin Cuporen varajohtajana vuosina 2019-2023. Toimin parhaillaan Suomen asiantuntijana ja hallituksen jäsenenä Compendium of Cultural Policies and Trends -verkostossa sekä jäsenenä Suomen Unesco-toimikunnassa (toimikausi 2023-2026). Vuosina 2017-2020 toimin Nordisk Kulturpolitisk Tidsskriftin toimitussihteerinä. 

Koulutukseltani olen filosofian maisteri (etnologia) ja yhteiskuntatieteiden maisteri (sosiologia, kulttuuripolitiikan maisteriohjelma) Jyväskylän yliopistosta. Lisäksi olen opiskellut Helsingin (nyk. Aalto-yliopiston) kauppakorkeakoulussa johtamisen pääaineessa. Ennen Cuporea työskentelin suunnittelijana Jyväskylän yliopiston kulttuuripolitiikan maisteriohjelmassa, tutkijana yksityisessä kulttuurialan konsulttitoimistossa sekä Euroopan neuvoston kulttuuripolitiikan yksikön kirjasto- ja tietopalveluissa.

 

Nimi
Vuosi
Tutkijat
Nimi
Vuosi
Tutkijat

Julkaisut

Anna Kanerva ja Nathalie Lefever 2022. Finland, Short cultural policy profile. https://www.culturalpolicies.net/wp-content/uploads/pdf_short/finland/Finland_short_12_2022.pdf 

Luonila, M., Renko, V., Jakonen, O., Karttunen, S. & Kanerva, A. 2022. The effects of the COVID-19 Pandemic on the field of Finnish Cultural Industries: revealing and challenging policy structures. In E. Salvador, T. Navarrete & A. Srakar (eds.) Cultural Industries and the Covid-19 Pandemic. A European focus. Routledge.

Anna Kanerva 2022. Osallistuminen UNESCO:n aineettoman kulttuuriperinnön suojelemiseen tähtäävän yleissopimuksen kansallisen toimeenpanon raportointiin (indikaattorit 2-4 ja 11-14). Raportti: https://www.aineetonkulttuuriperinto.fi/assets/ICH_Periodic-Report-2022_final.htm 

Jakonen, O., Luonila, M., Renko, V., & Kanerva, A. (2020). Katsaus koronan vaikutuksista taiteen ja kulttuurin alojen toimintaedellytyksiin ja kulttuuripolitiikkaan Suomessa. Kulttuuripolitiikan Tutkimuksen Vuosikirja, 5(1), 50–59. https://doi.org/10.17409/kpt.100430

Anna Kanerva 2020. Finnish country reports in the Compendium of Cutural Policies and Trends Covid-19 -section, https://www.culturalpolicies.net/database/search-by-country/country-profile/?id=12

Anna Kanerva 2018. Compendium short profile: Finland. Compendium of Cultural Policies and Trends. https://www.culturalpolicies.net/wp-content/uploads/pdf_short/finland/finland_short_092018.pdf 

Anna Kanerva 2018. Finnish cultural policy - structures and governance at the national, regional and local level. Julkaisussa Kulturpolitisk styrning. Ansvarsfördelning och reformer inom de nordiska ländernas kulturpolitik under 2000-talet. https://kulturanalys.se/wp-content/uploads/2020/09/kulturpolitisk-styrning_webb.pdf (PDF)

Anna Kanerva ja Ritva Mitchell 2017. Country Profile Finland. Compendium of Cultural Policies and Trends in Europe. www.culturalpolicies.net/web/finland.php

Anna Kanerva ja Ritva Mitchell 2014. Country Profile Finland. Compendium of Cultural Policies and Trends in Europe.

Anna Kanerva ja Ritva Mitchell 2012. Country Profile Finland. Compendium of Cultural Policies and Trends in Europe.

Anna Kanerva et al. 2009. Creative Industries Finland. Facts & Figures 2009. ISBN 978-952-67278-0-6. 

Anna Kanerva 2007. Kulttuuriviennin koulutustarjonta Suomessa. Opetusministeriön toimeksiannosta laadittu julkaisematon raportti. (PDF)

Anna Kanerva et al. 2006. Kulttuurin arvo? Kulttuurin kansantaloudellisia vaikutuksia selvittäneen työryhmän raportti. Opetusministeriön työryhmämuistioita ja selvityksiä 2006:35. Opetusministeriö. www.minedu.fi/export/sites/default/OPM/Julkaisut/2006/liitteet/tr35.pdf?lang=fi

Anna Kanerva et al. 2006. The Value of Culture? Committee report on the contribution of culture to the national economy. Publications of the Ministry of Education 2008:37. Helsinki: Ministry of Education. www.minedu.fi/export/sites/default/OPM/Julkaisut/2008/liitteet/tr37.pdf?lang=fi

Anna Kanerva 2005. Kansainväliset luovuusstrategiat - selvitys. Opetusministeriön toimeksiannosta laadittu julkaisematon raportti.  

Anna Kanerva 2004. Luovuusstrategia – ehdotuksen kommentoinnit. Opetusministeriön monisteita 2004:6. Helsinki: Opetusministeriö.

Anna Kanerva 2003. Kaljupäitten kiitoradalta bolsevikkien paikkaan - huvielämästä ja sen erotteluista Jyväskylässä 1950 - ja 60-luvuilla. Etnologian pro gradu. jyx.jyu.fi/dspace/bitstream/handle/123456789/8046/G0000256.pdf?sequence=1

Anna Kanerva & Timo Itäpuisto 2002. Avoin kulttuurikoodi. Avauksia Keski-Suomen liiton kulttuurilinjauksiin. Keski-Suomen liitto, julkaisu B120.

Anna Kanerva et al. 2002. Vertaiskouluttajakoulutus -hankkeen seurantaraportti. Tietoyhteiskuntatutkimuksia No 2: Vertaiskouluttaja-hanke. Suomen Oujee oy ja Opetusministeriö 2002.

Anna Kanerva et al. 2001. "Jännittää, niin että tutisoo. Kokemuksia Tietoyhteiskunnan kansalaistaidot -hankkeista. Tietoyhteiskuntataidot kaikille! 2000-2001 hankkeiden arviointiraportti. Suomen Oujee oy ja Opetusministeriö 2001.

 

Artikkelit

Kai Lehikoinen & Anna Kanerva. Taidealojen täydennyskoulutus tarvitsee julkisia investointeja.  HS Vieraskynä 7.5.2007.

Anna Kanerva & Ritva Mitchell 2005. Country Reply: Finland. Julkaisussa Whose Culture is it? Trans-generational approaches to Culture. A report from the CIRCLE (Cultural Information and Research Centres Liaison in Europe) Round Table celebrated 17th-18th December 2004, Barcelona, Spain. CIRCLE publication 12/2005. ISBN 963-218-675-3.

Anna Kanerva 2001. Ammatti(nais)rakastaja vie yli rajan. Arvostelu Terhi Utriaisen teoksesta "Läsnä, riisuttu, puhdas. Uskontoantropologinen tutkimus naisesta kuolevan vierellä" 1999. Elore 1/2001. http://www.elore.fi/arkisto/1_01/sis101.html

Anna Kanerva 1999. Undantagsmässigä nöjen. Jyväskylä arbetarförenings Ainola under krigets årtionde. Laboratorium för folk och kultur 3/99, Åbo Akademi. http://www.brage.fi/folklivssektionen/laboratorium/tidigare_nummer/1999_203_1_13_/

 

Jäsen, Suomen Unesco-toimikunta (2023-2026)

Hallituksen sihteeri, Association of the Compendium of Cultural Policies and Trends (2021--)

Pakankylän koulun johtokunnan puheenjohtaja (2021-->)

Asiantuntija, Myndigheten för Kulturanalys (SE): Kulturpolitisk styrning. Ansvarsfördelning och reformer inom de nordiska ländernas kulturpolitik under 2000-talet (2018)

Pakankylän koulun vanhempainyhdistyksen puheenjohtaja (2018-2021)

Research Fellow, Creative Industries International (www.cii.space/research-fellows)

Nordisk Kulturpolitisk Tidskriftin (www.idunn.no/nkt) toimitussihteeri (2017-2020)

Pohjois-Espoon asukasfoorumin valmisteluryhmän jäsen (2017-2018), varapuheenjohtaja (2018)

Compendium of Cultural Policies and Trends in Europe -verkoston (www.culturalpolicies.net) Suomen asiantuntija (2012-->)

Cuporen työsuojeluvaltuutettu (2014-2018) 

Cuporen johtoryhmän jäsen (2014-->)

Ohjausryhmän jäsen, ESR -hanke Art360 (2008-2010)

Ohjausryhmän jäsen, ESR -hanke Film Location Finland (2008-2010)

Opetusministeriön kulttuuriviennin valmisteluryhmä, koulutus-työryhmän sihteeri (2008)

Opetusministeriön kulttuurin kansantaloudellisia vaikutuksia arvioivan työryhmän sihteeri (2005-2006)

Opetusministeriön Luovuusstrategiatyö, Luova-ihminen -työryhmän sihteeri (2004)