Cuporen julkaisut

Kulttuuripolitiikan tutkimuskeskuksella on kolme julkaisusarjaa: Cuporen julkaisuja (ISSN 1795-1739), Cuporen verkkojulkaisuja (ISSN 1796-9263) sekä Cuporen työpapereita (ISSN 2343-2284). Lisäksi Cupore julkaisee tietokortteja. Tietokortti on tiivis, 1–2 sivun mittainen esitys Cuporen hankkeiden keskeisistä tutkimustuloksista, käsitteistä ja / tai suosituksista. 

Cuporen julkaisutoiminta käynnistyi syksyllä 2004. Ensimmäisessä, Cuporen julkaisuja -sarjassa on julkaistu Cuporen toiminnan piirissä toteutettuja tutkimuksia, selvityksiä, raportteja sekä työpapereita. Sarjan julkaisut ovat ilmestyneet painetussa muodossa. Yleistyvän verkkojulkaisemisen tarpeisiin luotiin oma julkaisusarjansa, Cuporen verkkojulkaisuja, vuonna 2007.

Cuporen työpapereina julkaistaan tutkimushankkeisiin liittyviä esikartoituksia, kirjallisuuskatsauksia, aineisto- ja menetelmäselvityksiä ja väliraportteja. Lisäksi sarjassa ilmestyy ajankohtaisia pikaselvityksiä, muistioita ja keskustelunavauksia. Voit hakea julkaisujen tietoja sivuiltamme tutkijan, julkaisuvuoden sekä erilaisten avainsanojen avulla. Työpaperit löydät omalta alasivultaan.

Tutkimuskeskuksen painettuja julkaisuja myy ja välittää Unigrafia. Unigrafian internetkirjakaupan löydät osoitteesta http://shop.unigrafia.fi (valitse julkaisijalistasta Cupore). Julkaisuja voi tilata myös sähköpostitse (books[at]unigrafia.fi) tai puhelimitse, puh. (09) 7010 230.  

Julkaisuja ei löytynyt...

Antamillanne hakukriteereillä ei löytynyt julkaisuja. Kokeile uudelleen toisilla kriteereillä.